Aktiviraj pristupačnost
Operativni program za pomorstvo i ribarstvoEuropski strukturni i investicijski fondovi
22.01. 2021.

VAŽNO-NOVI IBAN OPĆINE GRADAC


 Ovim putem obavještavamo obveznike plaćanja i  poslovne partnere da je Općina Gradac promijenila IBAN, te Vas molimo da buduće uplate novčanih obaveza (komunalna naknada, naknada za uređenje voda, porez na kuće za odmor, porez na korištenje javnih površina, komunalni doprinos, grobna naknada i ostalo) prema Općini Gradac vršite isključivo na novi broj:
IBAN: HR1223900011813400008
dok model i poziv na broj primatelja ostaju isti kao do sada.