Aktiviraj pristupačnost

Financijski izvještaji

Financijski izvještajiKonsolidirani financijski izvještaj za 2018. (1.24 MB) Bilješke uz konsolidirani financijski izvještaj za 2018. (26.35 KB) Financijski izvjestaj za 2018. - Opcina Gradac (409.68 KB) Bilješke uz financijski izvještaj-2018. (24.72 KB) Konsolidirani financijski izvještaj za 2017.godinu (1.24 MB) Bilješke uz konsolidirani financijski izvještaj za 2017. godinu (3.45 MB) Financijski izvještaj za 2017. - Općina Gradac (1.24 MB) Bilješke uz financijski izvještaj-2017. (2.94 MB) Financijski izvještaj za 2014. - Općina Gradac (1.37 MB) Financijski izvještaj za 2014. - Općinska knjižnica "Hrvatska sloga" Gradac (1.37 MB) Financijski izvještaj za 2014. - Dječji vrtić Gradac (1.35 MB) Izvještaji proračuna, proračunskih i izvanproračunskih korisnika (1.37 MB) Općina Gradac - Izvještaj o prihodima i rashodima, primicima i izdacima-2015 (1.3 MB) Općinska knjižnica - Izvještaj o prihodima i rashodima, primicima i izdacima-2015 (1.3 MB) Financijski izvještaj Dječjeg vrtića Gradac za 2015. (413.56 KB) Obrasci financijskih izvjestaja 06-16 (1.3 MB) Obrasci financijskih izvjestaja 06-16 KNJ (1.3 MB) Obrasci financijskih izvještaja v 4.2.2 (407.98 KB) Obrasci financijskih izvještaja v 4.2.3 (1.3 MB) Biljeske uz financijski izvjestaj - 2018_ (24.7 KB) Financijski izvjestaj za 2019. - Opcina Gradac (1.26 MB) Bilješke uz financijski izvještaj za 2019. (29.53 KB) Konsolidirani financijski izvjestaj za 2019. (1.24 MB) Bilješke uz konsolidirani financijski izvještaj za 2019. (30.48 KB)