Aktiviraj pristupačnost
Operativni program za pomorstvo i ribarstvoEuropski strukturni i investicijski fondovi

Financijski izvještaji

Financijski izvještajiKonsolidirani financijski izvještaj za 2018. (1.24 MB) Bilješke uz konsolidirani financijski izvještaj za 2018. (26.35 KB) Financijski izvjestaj za 2018. - Opcina Gradac.xlsx (409.68 KB) Bilješke uz financijski izvještaj-2018. (24.72 KB) Konsolidirani financijski izvještaj za 2017.godinu (1.24 MB) Bilješke uz konsolidirani financijski izvještaj za 2017. godinu (3.45 MB) Financijski izvještaj za 2017. - Općina Gradac (1.24 MB) Bilješke uz financijski izvještaj-2017. (2.94 MB) Financijski izvještaj za 2014. - Općina Gradac (1.37 MB) Financijski izvještaj za 2014. - Općinska knjižnica "Hrvatska sloga" Gradac (1.37 MB) Financijski izvještaj za 2014. - Dječji vrtić Gradac (1.35 MB) Izvještaji proračuna, proračunskih i izvanproračunskih korisnika (1.37 MB) Općina Gradac - Izvještaj o prihodima i rashodima, primicima i izdacima-2015 (1.3 MB) Općinska knjižnica - Izvještaj o prihodima i rashodima, primicima i izdacima-2015 (1.3 MB) Financijski izvještaj Dječjeg vrtića Gradac za 2015. (413.56 KB) Obrasci financijskih izvjestaja 06-16 (1.3 MB) Obrasci financijskih izvjestaja 06-16 KNJ (1.3 MB) Obrasci financijskih izvještaja v 4.2.2 (407.98 KB) Obrasci financijskih izvještaja v 4.2.3 (1.3 MB) Biljeske uz financijski izvjestaj - 2018_.docx (24.7 KB) Financijski izvjestaj za 2019. - Opcina Gradac.xls (1.26 MB) Bilješke uz financijski izvještaj za 2019..docx (29.53 KB) Konsolidirani financijski izvjestaj za 2019..xls (1.24 MB) Bilješke uz konsolidirani financijski izvještaj za 2019..docx (30.48 KB) Financijski izvještaj Općine Gradac za 2020. (1.25 MB) Bilješke uz financijski izvještaj Općine Gradac za 2020. (31.66 KB) Konsolidirani financijski izvještaj za 2020. (1.26 MB) Bilješke uz konsolidirani financijski izvještaj za 2020. (32.93 KB) Financijski izvještaj Općine Gradac za 2021. (1.28 MB) Bilješke uz financijski izvještaj Općine Gradac za 2021. (42.58 KB) Konsolidirani financijski izvještaj za 2021. (1.27 MB) Bilješke uz konsolidirani financijski izvještaj za 2021. (48.84 KB) Financijski izvještaj Općine Gradac za 2022. (556.89 KB) Bilješke uz financijski izvještaj Općine Gradac za 2022. (44.81 KB) Konsolidirani financijski izvještaj za 2022. (542.31 KB) Bilješke uz konsolidirani financijski izvještaj za 2022. (49.25 KB) Financijski izvještaj Općine Gradac za 2023. godinu (568.63 KB) Bilješke uz financijski izvještaj Općine Gradac za 2023. godinu (61.46 KB) Konsolidirani financijski izvještaj za 2023.godinu (544 KB) Bilješke uz konsolidirani financijski izvještaj za 2023.godinu (58.43 KB)