Aktiviraj pristupačnost
Operativni program za pomorstvo i ribarstvoEuropski strukturni i investicijski fondovi

Natječaji

Natječajioglas-Ruka ruci faza III.pdf (524.99 KB) Prijava na Oglas za prijam u radni odnos ( Ruka ruci faza III).pdf (435.18 KB) Izjava o osobnim podacima.pdf (422.32 KB) Javni natječaj za dodjelu dozvola na pomorskom dobru.pdf (518.22 KB) Izjava 1.pdf (373.75 KB) Izjava 2.pdf (374.02 KB) Izjava 3.pdf (374.75 KB) Prilog I..pdf (765.54 KB) Obrazac Ponudbeni list.pdf (233.21 KB) Jvni natječaj za davanje u zakup poslovnog prostora u Drveniku (646.22 KB) Javni natječaj za davanje u zakup poslovnog prostora u Gradcu (645.87 KB) Javni natječaj za davanje u zakup poslovnog prostora na čest.zgr. 592 k.o. Gradac (19.32 KB) Obavijest o objavi javnog natječaja za davanje u zakup poslovnog prostora na čest.zgr. 592 k.o. Gradac (15.67 KB) Zaključak o davanju u zakup poslovnog prostora na čest.zgr. 592 k.o. Gradac (16.99 KB) Javni natječaj za prodaju zemljišta oznake čest.zem. 3232/4 k.o. Podaca (1 MB) Poziv kandidatima koji ispunjavaju formalne uvjete- prometni redar (26.89 KB) POZIV ZA ISKAZ INTERESA ZA PRODAJU GRAĐEVINSKOG ZEMLJIŠTA RADI IZGRADNJE STAMBENE GRAĐEVINE.docx (28.78 KB) Javni natječaj za davanje u zakup poslovnog prostora.docx (20.32 KB) -Obavijest o objavi javnog natječaja-.docx (16.23 KB) Zaključak o davanju u zakup poslovnog prostora na čest.zgr. 592 k.o. Gradac.docx (17.33 KB) Natječaj-prometni redar 9.10.23..docx (28.97 KB) Prom.redar-podaci o poslovima 9.10.23..docx (30.06 KB) Javni natječaj za prodaju zemljišta oznake čest.zem. 3232/4 k.o. Podaca (31 KB) Poziv kandidatima koji ispunjavaju formalne uvjete-prometni redar (26.84 KB) Javni natječaj za prodaju dijelova zemljišta oznake čest.zem. 3232-4 k.o. Podaca, u vlasništvu općine Gradac.pdf (643.43 KB) Javni natječaj za prodaju dijela zemljišta oznake čest.zem. 4393-2 k.o. Gradac, u vlasništvu općine Gradac.pdf (533.96 KB) Javni natječaj za prodaju zemljišta oznake čest.zem. 2245-5 k.o. Podaca (29.98 KB) Prom.redar-podaci o poslovima 14.7.2023..docx (30.09 KB) Oglas za prijam u službu na određeno vrijeme-prometni redar, 14.7.2023..docx (29.29 KB) Poziv kandidatima koji ispunjavaju formalne uvjete-vježbenik proračun.docx (26.88 KB) Javni natječaj za prodaju zamljišta u vlasništvu Općine Gradac u naselju Podaca.docx (30.18 KB) Odluka o poništenju javnog natječaja.docx (27.27 KB) Podaci o poslovima-v.s.s za financije i poslove lokalne riznice (30.01 KB) podaci o poslovima-v.s.s. za PRORAČUN I FINANCIJE.docx (28.84 KB) NATJECAJ za višeg stručnog suradnika za proračun i financije-vježbenik.docx (26.88 KB) V.S.S. za financije i poslove lok.riznice-oglas.docx (27.88 KB) Prom.redar-podaci o poslovima.docx (30.09 KB) Oglas za prijam u službu na određeno vrijeme-prometni redar.docx (29.32 KB) KOMUNALNI REDAR-opis poslova, podaci o plaći, pravni izvori.docx (29.78 KB) Prom.redar-podaci o poslovima.docx (30.09 KB) Oglas-komunalni redar.docx (27.78 KB) Natječaj-prometni redar.docx (28.98 KB) Poziv kandidatima koji ispunjavaju formalne uvjete-komunalni redar (26.76 KB) Poziv kandidatima koji ispunjavaju formalne uvjete-viši stručni suradnik za pripremu i provedbu projekata (26.72 KB) Natječaj-vježbenik-projekti.docx (28.66 KB) Oglas za prijam u službu višeg stručnog suradnika za pripremu i provedbu projekata-određeno vrijeme (28.61 KB) Opis poslova, podaci o plaći-vježbenik v.s.s. za pripremu i provedbu projekata.docx (28.54 KB) Opis poslova, podaci o plaći, pravni izvori-radno mjesto v.s.s. za pripremu i provedbu projekata, na određeno vrijeme (29.56 KB) Podaci vezani za javni natječaj za prijam službu komunalnog redara (30.27 KB) Natječaj-komunalni redar.docx (27.54 KB) Podaci vezani za oglas za prijam u službu v.s.s. za pripremu i provedbu projekata (29.92 KB) Oglas za prijam u službu na određeno vrijeme-V.S.S za pripremu i provedbu projekata.pdf (1.59 MB) Odluka o poništenju oglasa.pdf (537.05 KB) POZIV NA PRETHODNU PROVJERU ZNANJA I SPOSOBNOSTI I PODACI VEZANI ZA NATJEČAJ ZA PRIJAM U JUO.pdf (697.87 KB) Opis poslova, podaci o plaći, pravni izvori, vrijeme održavanja provjere znanja-V.S.S. za pripremu i provedbu projekata.pdf (393.72 KB) Javni natječaj za prijam u službu u JUO Općine Gradac.pdf (1.98 MB) Oglas za prijam u službu višeg stručnog suradnika za pripremu i provedbu projekata (1.57 MB) Javni natječaj za davanje u zakup poslovnog prostora u Gradcu, ex. Kragujevčani (1.97 MB) Natječaj za dodjelu stipendija studentima slabijeg imovinskog stanja 2022-2023.doc (59.5 KB) Natječaj za stipendiranje studenata 2022-2023.doc (38 KB) Oglas za prijam u radni odnos na određeno vrijeme u sklopu projekta ''Ruka ruci-faza II''.pdf (2.05 MB) Prijava na oglas ruka ruci.docx (290.42 KB) Izjava o suglasnosti za korištenje osobnih podataka.docx (289.47 KB) Javni natječaj za davanje u zakup poslovnog prostora, ex''Kragujevčani''.pdf (2 MB) Javni natječaj za davanje u zakup posl.prostora (Kragujevčani).pdf (213 KB) Javni natječaj za prodaju dijela građ.zemljišta-Podaca.pdf (117.68 KB) Opis poslova, podaci o plaći, pravni izvori, vrijeme održavanja provjere znanja-v.s.s. za financije i poslove lokalne riznice.pdf (298.23 KB) Oglas za radno mjesto-v.s.s. za financije i poslove lokalne riznice-na određeno vrijeme.pdf (1.55 MB) Poziv na prethodnu provjeru znanja i podaci o poslu-v.s.s. za proračun i financije.pdf (1.75 MB) Poziv na prethodnu provjeru znanja i podaci vezani za natječaj-v.s.s. za pravne poslove.pdf (1.4 MB) Poziv na prethodnu provjeru znanja i podaci o poslu-v.s.s. za pripremu i provedbu projekata.pdf (1.42 MB) Odluka o poništenju oglasa.pdf (498.14 KB) poziv kandidatima komunalni radnik (3 izvršitelja)-svibanj.pdf (210.78 KB) Opis poslova, podaci o plaći, pravni izvori, vrijeme održavanja provjere znanja-komunalni radnik-3 izvršitelja.pdf (428.07 KB) poziv kandidatima komunalni redar-1 izvršitelj.pdf (211.03 KB) Opis poslova, podaci o plaći, pravni izvori, vrijeme održavanja provjere znanja-komunalni redar-1 izvršitelj.pdf (434.77 KB) Javni natječaj-viši stručni suradnik za pripremu i provedbu projekata.pdf (1.36 MB) Javni natječaj-viši stručni suradnik za pravne poslove.pdf (1.38 MB) Javni natječaj-viši stručni suradnik za proračun i financije.pdf (1.36 MB) Oglas-komunalni redar, 1 izvršitelj (4 mjeseca).pdf (1.52 MB) Oglas-komunalni radnik 3 izvršitelja ( na 4 mjeseca).pdf (1.4 MB) poziv kandidatima komunalni redar-vježbenik.docx (27.2 KB) KOMUNALNI REDAR PODACI OPIS POSLOVA PLAĆA PRAVNI IZVORI 2022-vježbenik.docx (29.46 KB) Poziv kandidatima koji ispunjavaju formalne uvjete ( komunalni radnik-3 izvršitelja).pdf (555.93 KB) Javni natječaj-komunalni redar (vježbenik).pdf (1.59 MB) Opis poslova, podaci o plaći, pravni izvori, vrijeme održavanja provjere znanja-komunalni radnik 3 izvršitelja.pdf (426.64 KB) OGLAS komunalni radnik 3 zvršitelja travanj 2022..docx (28.23 KB) Opis poslova, podaci o plaći, pravni izvori, vrijeme održavanja provjere znanja-komunalni radnik 1 izvršitelj.pdf (1.4 MB) OGLAS komunalni radnik 1 zvršitelj ožujak 2022.pdf (1.43 MB) Poziv kandidatima na pisano testiranje-komunalni radnik.pdf (586.63 KB) Opis poslova, podaci o plaći, pravni izvori, vrijeme održavanja provjere znanja-komunalni radnik 6 izvršitelja.pdf (428.64 KB) OGLAS komunalni radnik 6 zvršitelja veljača 2022docx.pdf (1.4 MB) Poziv na prethodnu provjeru znanja i sposobnosti i podaci vezani uz oglas za prijam u službu - VIŠI STRUČNI SURADNIK ZA PRAVNE POSLOVE na određeno vrijeme (167.61 KB) Oglas za prijam u službu Višeg stručnog suradnika za pravne poslove (99.34 KB) 1. ODLUKA o početku postupka nabave bagatelne vrijednosti za hortikulturno uređenje zelenih površina u naseljima Općine Gradac (18.23 KB) 1.1. Poziv za dostavu ponuda bagatelna nabava (15.24 KB) 1.2. Ponudbeni list (14.48 KB) 1.3. Troškovnik (46.82 KB) 2. Odluka o pokretanju postupka nabave bagatelne vrijednosti za izgradnju šetnice Smokvica u Gradcu (17.98 KB) 2.2. Ponudbeni list (14.46 KB) 2.3. Troškovnik (12.24 KB) 2.1.Poziv na dostavu ponuda bagatelna nabava (15.34 KB) 3. Natječaj za prijam u službu višeg stručnog suradnika za pravne poslove (14.29 KB) 3.1. Opis poslova i podaci o plaći (15.05 KB) 3.2. Odluka o imenovanju Povjerenstva za provedbu natječaja (13.87 KB) 4. Natječaj za stipendiranje studenata u šk. godini 2016/2017. (28 KB) 5. Natječaj za dodjelu deset (10) stipendija studentima slabijeg imovinskog stanja za akademsku godinu 2016. / 2017. (51 KB) 6.ODLUKA o početku nabave bagatelne vrijednosti za rekonstrukciju šetnice uz more u Podaci (17 KB) 6.1. Poziv na dostavu ponuda bagatelna nabava (15.75 KB) 6.2. Troškovnik (18.73 KB) 6.3. Ponudbeni list (12.91 KB) 7. Natječaj za imenovanje pročelnika/ce Jedinstvenog upravnog odjela Općine Gradac (16.42 KB) 7.1. Opis poslova i podaci o plaći (17.36 KB) 7.2. Odluka o imenovanju Povjerenstva za provedbu natječaja (30.5 KB) 8. Natječaj za prijam u službu Vlastiti pogon na radno mjesto lučki redar (15.73 KB) 8.1. Opis poslova i podaci o plaći (14.21 KB) 8.2. Odluka o imenovanju Povjerenstva za provedbu natječaja (30.6 KB) 9. Odluka o početku nabave jednostavne vrijednosti-izgradnja javne rasvjete (26.87 KB) 9.1.Poziv na dostavu ponuda (24.77 KB) 9.2. Troškovnik (13.35 KB) 9.3. Ponudbeni list (13.05 KB) 10. Odluka o početku nabave jednostavne vrijednosti-izgradnja rive u Zaostrogu (28.16 KB) 10.1.Poziv na dostavu ponuda (24.92 KB) 10.2. Troškovnik (13.82 KB) 10.3. Ponudbeni list (13.18 KB) 11. Odluka o početku postupka nabave jednostavne vrijednosti- Dezinfekcija, dezinsekcija i deratizacija za 2017. godinu (28.78 KB) 11.1. Poziv na dostavu ponuda (25.18 KB) 11.2. Troškovnik (20.47 KB) 11.3. Ponudbeni list (13.05 KB) 12. NATJEČAJ za višeg referenta za proračun i financije na neodređeno vrijeme (16.63 KB) 12.1. Podaci vezani za natječaj za višeg referenta za proračun i financije (16.4 KB) 12.2. Odluka o imenovanju povjerenstva za provedbu natječaja (25.39 KB) 13. Odluka o početku postupka nabave jednostavne vrijednosti - Smokvica (28.89 KB) 13.1. Poziv na dostavu ponuda (25.89 KB) 13.2. Troškovnik (112.05 KB) 13.3. Ponudbeni list (13.27 KB) 14. Odluka o početku postupka nabave jednostavne vrijednosti -Hortikulturno uređenje zelenih površina u naseljima Općine Gradac (28.45 KB) 14. 1. Poziv na dostavu (25.21 KB) 14.2. Troškovnik (15.39 MB) 15.3. Ponudbeni list (13.24 KB) 16. Odluka o početku postupka nabave jednostavne vrijednosti- Uređenje odvodnje u Jadranskoj ulici u Gradac (28.56 KB) 16.1. Poziv na dostavu ponuda (25.25 KB) 16.2. Troškovnik (16.08 KB) 16.3. Ponudbeni list (13.24 KB) 17. Odluka o početku postupka nabave jednostavne vrijednosti - Uređenje dijela ulice obale Bošac u Gradcu (28.73 KB) 18. Oglas za prijam u službu Vlastiti pogon Općine Gradac na određeno vrijeme (16.07 KB) 18.1. Povjerenstvo- oglas za prijam u službu u Vlastiti pogon (24.33 KB) 18.2. Podaci vezani uz Oglas (15.77 KB) 19. Oglas za prijam u službu u JUO Općine Gradac - komunalni redar 2 zvršitelja (16.25 KB) 19.1. Povjerenstvo (25.5 KB) 19.2. Podaci vezano uz Oglas (16.44 KB) 20. Odluka o početku postupka nabave jednostavne vrijednosti za Rekonstrukciju ulice Konopljike u Gradcu (29.01 KB) 21. Odluka o početku postupka nabave jednostavne vrijednosti za Zaobilaznicu Gornja vala u Drveniku (29.12 KB) Natječaj za dodjelu najviše deset stipendija studentima slabijeg imovinskog stanja za akademsku godinu 2023.2024. koji se školuju na sveučilištima u Republici Hrvatskoj .doc (61 KB) Natječaj za stipendiranje studenata u školskoj godini 2023.2024..doc (38.5 KB) Oglas za prijam u radni odnos-Ruka ruci faza III.pdf (530.61 KB)