Aktiviraj pristupačnost
Operativni program za pomorstvo i ribarstvoEuropski strukturni i investicijski fondovi

Natječaji

NatječajiJavni natječaj za prodaju zemljišta oznake čest.zem. 3232/4 k.o. Podaca (1 MB) Poziv kandidatima koji ispunjavaju formalne uvjete- prometni redar (26.89 KB) POZIV ZA ISKAZ INTERESA ZA PRODAJU GRAĐEVINSKOG ZEMLJIŠTA RADI IZGRADNJE STAMBENE GRAĐEVINE.docx (28.78 KB) Javni natječaj za davanje u zakup poslovnog prostora.docx (20.32 KB) -Obavijest o objavi javnog natječaja-.docx (16.23 KB) Zaključak o davanju u zakup poslovnog prostora na čest.zgr. 592 k.o. Gradac.docx (17.33 KB) Natječaj-prometni redar 9.10.23..docx (28.97 KB) Prom.redar-podaci o poslovima 9.10.23..docx (30.06 KB) Javni natječaj za prodaju zemljišta oznake čest.zem. 3232/4 k.o. Podaca (31 KB) Poziv kandidatima koji ispunjavaju formalne uvjete-prometni redar (26.84 KB) Javni natječaj za prodaju dijelova zemljišta oznake čest.zem. 3232-4 k.o. Podaca, u vlasništvu općine Gradac.pdf (643.43 KB) Javni natječaj za prodaju dijela zemljišta oznake čest.zem. 4393-2 k.o. Gradac, u vlasništvu općine Gradac.pdf (533.96 KB) Javni natječaj za prodaju zemljišta oznake čest.zem. 2245-5 k.o. Podaca (29.98 KB) Prom.redar-podaci o poslovima 14.7.2023..docx (30.09 KB) Oglas za prijam u službu na određeno vrijeme-prometni redar, 14.7.2023..docx (29.29 KB) Poziv kandidatima koji ispunjavaju formalne uvjete-vježbenik proračun.docx (26.88 KB) Javni natječaj za prodaju zamljišta u vlasništvu Općine Gradac u naselju Podaca.docx (30.18 KB) Odluka o poništenju javnog natječaja.docx (27.27 KB) Podaci o poslovima-v.s.s za financije i poslove lokalne riznice (30.01 KB) podaci o poslovima-v.s.s. za PRORAČUN I FINANCIJE.docx (28.84 KB) NATJECAJ za višeg stručnog suradnika za proračun i financije-vježbenik.docx (26.88 KB) V.S.S. za financije i poslove lok.riznice-oglas.docx (27.88 KB) Prom.redar-podaci o poslovima.docx (30.09 KB) Oglas za prijam u službu na određeno vrijeme-prometni redar.docx (29.32 KB) KOMUNALNI REDAR-opis poslova, podaci o plaći, pravni izvori.docx (29.78 KB) Prom.redar-podaci o poslovima.docx (30.09 KB) Oglas-komunalni redar.docx (27.78 KB) Natječaj-prometni redar.docx (28.98 KB) Poziv kandidatima koji ispunjavaju formalne uvjete-komunalni redar (26.76 KB) Poziv kandidatima koji ispunjavaju formalne uvjete-viši stručni suradnik za pripremu i provedbu projekata (26.72 KB) Natječaj-vježbenik-projekti.docx (28.66 KB) Oglas za prijam u službu višeg stručnog suradnika za pripremu i provedbu projekata-određeno vrijeme (28.61 KB) Opis poslova, podaci o plaći-vježbenik v.s.s. za pripremu i provedbu projekata.docx (28.54 KB) Opis poslova, podaci o plaći, pravni izvori-radno mjesto v.s.s. za pripremu i provedbu projekata, na određeno vrijeme (29.56 KB) Podaci vezani za javni natječaj za prijam službu komunalnog redara (30.27 KB) Natječaj-komunalni redar.docx (27.54 KB) Podaci vezani za oglas za prijam u službu v.s.s. za pripremu i provedbu projekata (29.92 KB) Oglas za prijam u službu na određeno vrijeme-V.S.S za pripremu i provedbu projekata.pdf (1.59 MB) Odluka o poništenju oglasa.pdf (537.05 KB) POZIV NA PRETHODNU PROVJERU ZNANJA I SPOSOBNOSTI I PODACI VEZANI ZA NATJEČAJ ZA PRIJAM U JUO.pdf (697.87 KB) Opis poslova, podaci o plaći, pravni izvori, vrijeme održavanja provjere znanja-V.S.S. za pripremu i provedbu projekata.pdf (393.72 KB) Javni natječaj za prijam u službu u JUO Općine Gradac.pdf (1.98 MB) Oglas za prijam u službu višeg stručnog suradnika za pripremu i provedbu projekata (1.57 MB) Javni natječaj za davanje u zakup poslovnog prostora u Gradcu, ex. Kragujevčani (1.97 MB) Natječaj za dodjelu stipendija studentima slabijeg imovinskog stanja 2022-2023.doc (59.5 KB) Natječaj za stipendiranje studenata 2022-2023.doc (38 KB) Oglas za prijam u radni odnos na određeno vrijeme u sklopu projekta ''Ruka ruci-faza II''.pdf (2.05 MB) Prijava na oglas ruka ruci.docx (290.42 KB) Izjava o suglasnosti za korištenje osobnih podataka.docx (289.47 KB) Javni natječaj za davanje u zakup poslovnog prostora, ex''Kragujevčani''.pdf (2 MB) Javni natječaj za davanje u zakup posl.prostora (Kragujevčani).pdf (213 KB) Javni natječaj za prodaju dijela građ.zemljišta-Podaca.pdf (117.68 KB) Opis poslova, podaci o plaći, pravni izvori, vrijeme održavanja provjere znanja-v.s.s. za financije i poslove lokalne riznice.pdf (298.23 KB) Oglas za radno mjesto-v.s.s. za financije i poslove lokalne riznice-na određeno vrijeme.pdf (1.55 MB) Poziv na prethodnu provjeru znanja i podaci o poslu-v.s.s. za proračun i financije.pdf (1.75 MB) Poziv na prethodnu provjeru znanja i podaci vezani za natječaj-v.s.s. za pravne poslove.pdf (1.4 MB) Poziv na prethodnu provjeru znanja i podaci o poslu-v.s.s. za pripremu i provedbu projekata.pdf (1.42 MB) Odluka o poništenju oglasa.pdf (498.14 KB) poziv kandidatima komunalni radnik (3 izvršitelja)-svibanj.pdf (210.78 KB) Opis poslova, podaci o plaći, pravni izvori, vrijeme održavanja provjere znanja-komunalni radnik-3 izvršitelja.pdf (428.07 KB) poziv kandidatima komunalni redar-1 izvršitelj.pdf (211.03 KB) Opis poslova, podaci o plaći, pravni izvori, vrijeme održavanja provjere znanja-komunalni redar-1 izvršitelj.pdf (434.77 KB) Javni natječaj-viši stručni suradnik za pripremu i provedbu projekata.pdf (1.36 MB) Javni natječaj-viši stručni suradnik za pravne poslove.pdf (1.38 MB) Javni natječaj-viši stručni suradnik za proračun i financije.pdf (1.36 MB) Oglas-komunalni redar, 1 izvršitelj (4 mjeseca).pdf (1.52 MB) Oglas-komunalni radnik 3 izvršitelja ( na 4 mjeseca).pdf (1.4 MB) poziv kandidatima komunalni redar-vježbenik.docx (27.2 KB) KOMUNALNI REDAR PODACI OPIS POSLOVA PLAĆA PRAVNI IZVORI 2022-vježbenik.docx (29.46 KB) Poziv kandidatima koji ispunjavaju formalne uvjete ( komunalni radnik-3 izvršitelja).pdf (555.93 KB) Javni natječaj-komunalni redar (vježbenik).pdf (1.59 MB) Opis poslova, podaci o plaći, pravni izvori, vrijeme održavanja provjere znanja-komunalni radnik 3 izvršitelja.pdf (426.64 KB) OGLAS komunalni radnik 3 zvršitelja travanj 2022..docx (28.23 KB) Opis poslova, podaci o plaći, pravni izvori, vrijeme održavanja provjere znanja-komunalni radnik 1 izvršitelj.pdf (1.4 MB) OGLAS komunalni radnik 1 zvršitelj ožujak 2022.pdf (1.43 MB) Poziv kandidatima na pisano testiranje-komunalni radnik.pdf (586.63 KB) Opis poslova, podaci o plaći, pravni izvori, vrijeme održavanja provjere znanja-komunalni radnik 6 izvršitelja.pdf (428.64 KB) OGLAS komunalni radnik 6 zvršitelja veljača 2022docx.pdf (1.4 MB) Poziv na prethodnu provjeru znanja i sposobnosti i podaci vezani uz oglas za prijam u službu - VIŠI STRUČNI SURADNIK ZA PRAVNE POSLOVE na određeno vrijeme (167.61 KB) Oglas za prijam u službu Višeg stručnog suradnika za pravne poslove (99.34 KB) 1. ODLUKA o početku postupka nabave bagatelne vrijednosti za hortikulturno uređenje zelenih površina u naseljima Općine Gradac (18.23 KB) 1.1. Poziv za dostavu ponuda bagatelna nabava (15.24 KB) 1.2. Ponudbeni list (14.48 KB) 1.3. Troškovnik (46.82 KB) 2. Odluka o pokretanju postupka nabave bagatelne vrijednosti za izgradnju šetnice Smokvica u Gradcu (17.98 KB) 2.2. Ponudbeni list (14.46 KB) 2.3. Troškovnik (12.24 KB) 2.1.Poziv na dostavu ponuda bagatelna nabava (15.34 KB) 3. Natječaj za prijam u službu višeg stručnog suradnika za pravne poslove (14.29 KB) 3.1. Opis poslova i podaci o plaći (15.05 KB) 3.2. Odluka o imenovanju Povjerenstva za provedbu natječaja (13.87 KB) 4. Natječaj za stipendiranje studenata u šk. godini 2016/2017. (28 KB) 5. Natječaj za dodjelu deset (10) stipendija studentima slabijeg imovinskog stanja za akademsku godinu 2016. / 2017. (51 KB) 6.ODLUKA o početku nabave bagatelne vrijednosti za rekonstrukciju šetnice uz more u Podaci (17 KB) 6.1. Poziv na dostavu ponuda bagatelna nabava (15.75 KB) 6.2. Troškovnik (18.73 KB) 6.3. Ponudbeni list (12.91 KB) 7. Natječaj za imenovanje pročelnika/ce Jedinstvenog upravnog odjela Općine Gradac (16.42 KB) 7.1. Opis poslova i podaci o plaći (17.36 KB) 7.2. Odluka o imenovanju Povjerenstva za provedbu natječaja (30.5 KB) 8. Natječaj za prijam u službu Vlastiti pogon na radno mjesto lučki redar (15.73 KB) 8.1. Opis poslova i podaci o plaći (14.21 KB) 8.2. Odluka o imenovanju Povjerenstva za provedbu natječaja (30.6 KB) 9. Odluka o početku nabave jednostavne vrijednosti-izgradnja javne rasvjete (26.87 KB) 9.1.Poziv na dostavu ponuda (24.77 KB) 9.2. Troškovnik (13.35 KB) 9.3. Ponudbeni list (13.05 KB) 10. Odluka o početku nabave jednostavne vrijednosti-izgradnja rive u Zaostrogu (28.16 KB) 10.1.Poziv na dostavu ponuda (24.92 KB) 10.2. Troškovnik (13.82 KB) 10.3. Ponudbeni list (13.18 KB) 11. Odluka o početku postupka nabave jednostavne vrijednosti- Dezinfekcija, dezinsekcija i deratizacija za 2017. godinu (28.78 KB) 11.1. Poziv na dostavu ponuda (25.18 KB) 11.2. Troškovnik (20.47 KB) 11.3. Ponudbeni list (13.05 KB) 12. NATJEČAJ za višeg referenta za proračun i financije na neodređeno vrijeme (16.63 KB) 12.1. Podaci vezani za natječaj za višeg referenta za proračun i financije (16.4 KB) 12.2. Odluka o imenovanju povjerenstva za provedbu natječaja (25.39 KB) 13. Odluka o početku postupka nabave jednostavne vrijednosti - Smokvica (28.89 KB) 13.1. Poziv na dostavu ponuda (25.89 KB) 13.2. Troškovnik (112.05 KB) 13.3. Ponudbeni list (13.27 KB) 14. Odluka o početku postupka nabave jednostavne vrijednosti -Hortikulturno uređenje zelenih površina u naseljima Općine Gradac (28.45 KB) 14. 1. Poziv na dostavu (25.21 KB) 14.2. Troškovnik (15.39 MB) 15.3. Ponudbeni list (13.24 KB) 16. Odluka o početku postupka nabave jednostavne vrijednosti- Uređenje odvodnje u Jadranskoj ulici u Gradac (28.56 KB) 16.1. Poziv na dostavu ponuda (25.25 KB) 16.2. Troškovnik (16.08 KB) 16.3. Ponudbeni list (13.24 KB) 17. Odluka o početku postupka nabave jednostavne vrijednosti - Uređenje dijela ulice obale Bošac u Gradcu (28.73 KB) 18. Oglas za prijam u službu Vlastiti pogon Općine Gradac na određeno vrijeme (16.07 KB) 18.1. Povjerenstvo- oglas za prijam u službu u Vlastiti pogon (24.33 KB) 18.2. Podaci vezani uz Oglas (15.77 KB) 19. Oglas za prijam u službu u JUO Općine Gradac - komunalni redar 2 zvršitelja (16.25 KB) 19.1. Povjerenstvo (25.5 KB) 19.2. Podaci vezano uz Oglas (16.44 KB) 20. Odluka o početku postupka nabave jednostavne vrijednosti za Rekonstrukciju ulice Konopljike u Gradcu (29.01 KB) 21. Odluka o početku postupka nabave jednostavne vrijednosti za Zaobilaznicu Gornja vala u Drveniku (29.12 KB) Natječaj za dodjelu najviše deset stipendija studentima slabijeg imovinskog stanja za akademsku godinu 2023.2024. koji se školuju na sveučilištima u Republici Hrvatskoj .doc (61 KB) Natječaj za stipendiranje studenata u školskoj godini 2023.2024..doc (38.5 KB)
Pošaljite nam upit

Vaši podaci pohraniti će se na email serveru i koristit će se isključivo u svrhu komunikacije s Vama nastavno na poslani upit, te se neće dijeliti s trećim stranama bez Vaše izričite privole.