Aktiviraj pristupačnost
Operativni program za pomorstvo i ribarstvoEuropski strukturni i investicijski fondovi

Natječaji

NatječajiPoziv na prethodnu provjeru znanja i sposobnosti i podaci vezani uz oglas za prijam u službu - VIŠI STRUČNI SURADNIK ZA PRAVNE POSLOVE na određeno vrijeme (167.61 KB) Oglas za prijam u službu Višeg stručnog suradnika za pravne poslove (99.34 KB) 1. ODLUKA o početku postupka nabave bagatelne vrijednosti za hortikulturno uređenje zelenih površina u naseljima Općine Gradac (18.23 KB) 1.1. Poziv za dostavu ponuda bagatelna nabava (15.24 KB) 1.2. Ponudbeni list (14.48 KB) 1.3. Troškovnik (46.82 KB) 2. Odluka o pokretanju postupka nabave bagatelne vrijednosti za izgradnju šetnice Smokvica u Gradcu (17.98 KB) 2.2. Ponudbeni list (14.46 KB) 2.3. Troškovnik (12.24 KB) 2.1.Poziv na dostavu ponuda bagatelna nabava (15.34 KB) 3. Natječaj za prijam u službu višeg stručnog suradnika za pravne poslove (14.29 KB) 3.1. Opis poslova i podaci o plaći (15.05 KB) 3.2. Odluka o imenovanju Povjerenstva za provedbu natječaja (13.87 KB) 4. Natječaj za stipendiranje studenata u šk. godini 2016/2017. (28 KB) 5. Natječaj za dodjelu deset (10) stipendija studentima slabijeg imovinskog stanja za akademsku godinu 2016. / 2017. (51 KB) 6.ODLUKA o početku nabave bagatelne vrijednosti za rekonstrukciju šetnice uz more u Podaci (17 KB) 6.1. Poziv na dostavu ponuda bagatelna nabava (15.75 KB) 6.2. Troškovnik (18.73 KB) 6.3. Ponudbeni list (12.91 KB) 7. Natječaj za imenovanje pročelnika/ce Jedinstvenog upravnog odjela Općine Gradac (16.42 KB) 7.1. Opis poslova i podaci o plaći (17.36 KB) 7.2. Odluka o imenovanju Povjerenstva za provedbu natječaja (30.5 KB) 8. Natječaj za prijam u službu Vlastiti pogon na radno mjesto lučki redar (15.73 KB) 8.1. Opis poslova i podaci o plaći (14.21 KB) 8.2. Odluka o imenovanju Povjerenstva za provedbu natječaja (30.6 KB) 9. Odluka o početku nabave jednostavne vrijednosti-izgradnja javne rasvjete (26.87 KB) 9.1.Poziv na dostavu ponuda (24.77 KB) 9.2. Troškovnik (13.35 KB) 9.3. Ponudbeni list (13.05 KB) 10. Odluka o početku nabave jednostavne vrijednosti-izgradnja rive u Zaostrogu (28.16 KB) 10.1.Poziv na dostavu ponuda (24.92 KB) 10.2. Troškovnik (13.82 KB) 10.3. Ponudbeni list (13.18 KB) 11. Odluka o početku postupka nabave jednostavne vrijednosti- Dezinfekcija, dezinsekcija i deratizacija za 2017. godinu (28.78 KB) 11.1. Poziv na dostavu ponuda (25.18 KB) 11.2. Troškovnik (20.47 KB) 11.3. Ponudbeni list (13.05 KB) 12. NATJEČAJ za višeg referenta za proračun i financije na neodređeno vrijeme (16.63 KB) 12.1. Podaci vezani za natječaj za višeg referenta za proračun i financije (16.4 KB) 12.2. Odluka o imenovanju povjerenstva za provedbu natječaja (25.39 KB) 13. Odluka o početku postupka nabave jednostavne vrijednosti - Smokvica (28.89 KB) 13.1. Poziv na dostavu ponuda (25.89 KB) 13.2. Troškovnik (112.05 KB) 13.3. Ponudbeni list (13.27 KB) 14. Odluka o početku postupka nabave jednostavne vrijednosti -Hortikulturno uređenje zelenih površina u naseljima Općine Gradac (28.45 KB) 14. 1. Poziv na dostavu (25.21 KB) 14.2. Troškovnik (15.39 MB) 15.3. Ponudbeni list (13.24 KB) 16. Odluka o početku postupka nabave jednostavne vrijednosti- Uređenje odvodnje u Jadranskoj ulici u Gradac (28.56 KB) 16.1. Poziv na dostavu ponuda (25.25 KB) 16.2. Troškovnik (16.08 KB) 16.3. Ponudbeni list (13.24 KB) 17. Odluka o početku postupka nabave jednostavne vrijednosti - Uređenje dijela ulice obale Bošac u Gradcu (28.73 KB) 18. Oglas za prijam u službu Vlastiti pogon Općine Gradac na određeno vrijeme (16.07 KB) 18.1. Povjerenstvo- oglas za prijam u službu u Vlastiti pogon (24.33 KB) 18.2. Podaci vezani uz Oglas (15.77 KB) 19. Oglas za prijam u službu u JUO Općine Gradac - komunalni redar 2 zvršitelja (16.25 KB) 19.1. Povjerenstvo (25.5 KB) 19.2. Podaci vezano uz Oglas (16.44 KB) 20. Odluka o početku postupka nabave jednostavne vrijednosti za Rekonstrukciju ulice Konopljike u Gradcu (29.01 KB) 21. Odluka o početku postupka nabave jednostavne vrijednosti za Zaobilaznicu Gornja vala u Drveniku (29.12 KB)