Aktiviraj pristupačnost
Operativni program za pomorstvo i ribarstvoEuropski strukturni i investicijski fondovi

Provedba komunikacijske kampanje o održivom gospodarenju otpadom- Zeleni val

Provedba komunikacijske kampanje o održivom gospodarenju otpadom- Zeleni val


Projekt "Provedba komunikacijske kampanje o održivom gospodarenju otpadom - Zeleni val" financiran je u okviru programa „Konkurentnost i kohezija“, iz Kohezijskog Fonda EU.

 

Cilj projekta je aktivno uključivanje stanovništva i turista u sustav održivog gospodarenja otpadom, odnosno smanjenje nastanka i povećanje odvojeno prikupljenog otpada, a time smanjenje odloženog otpada na odlagalište Lovornik. Aktivnosti ovoga projekta usmjerene su uspostavljanju okolišno i ekonomski održivog sustava gospodarenja otpadom.

 

Opis projekta: Komunikacijska kampanja putem raspoloživih sredstava komuniciranja sa stanovništvom i turistima educirat će i informirati o mjerama spriječavanja nastanka otpada, mjerama ponovne uporabe i pravilnog odvajanja otpada, te reciklaže. Unutar kampanje ciljanim skupinama će se prenositi poticajna poruka o važnosti spriječavanja nastanka otpada, recikliranja, održivoj upotrebi materijala, kućnom kompostiranju, pravilnom odvajanju otpada u kućanstvima, te modelu kružnog gospodarstva. Projekt će se provoditi putem digitalnih komunikacijskih alata, tiskanja letaka na poleđini računa, izradu plakata, postavljanje trajnih obavijesnih tabli, uspostavljanje mrežne stranice o održivom gospodarenju otpadom Ploča i Gradca u suradnji s Općinom Gradac. Kroz radionice u osnovnim školama i vrtićima, poruke projekta prenijet će se prilagođenom formom i sadržajem i na najmlađe uzraste, a višejezični letci o pravilnom postupanju s otpadom bit će postavljeni u smještajnim jedinicama privatnih iznajmljivača, kako bi poruka kampanje došla i do turista.

 

Očekivani rezultati projekta su značajno smanjenje količine otpada koja se odlaže na odlagalištu Lovornik, povećanje stope odvojeno prikupljenog otpada te podizanje svijesti stanovništva o važnosti održivog gospodarenja otpadom.

  • Ukupna vrijednost projekta: 587.600,66 HRK
  • Iznos koji sufinancira EU: 479.239,11 HRK
  • Razdoblje provedbe projekta: 7/2018 – 2/2020

NAČELNIK OPĆINE GRADAC PODJELIO BOJANKE DJECI DV GRADAC

U sklopu projekta "Provedba komunikacijske kampanje o održivom gospodarenju otpadom - Zeleni val" a kojem je Općina Gradac suradnik, Dječji vrtić Gradac posetio je načelnik općine Gradac, Matko Burić te djeci podjelio bojanke koje su jedna od niza aktivnosti projekta „Zeleni val“ namjenjenih djeci.

Djeca će u vrtiću zajedno s odgojiteljicama bojati bojanke na temu gospodarenja otpadom te učiti o pravilnom i održivom postupanju sa otpadnim materijalima. Kako bi djeci još više približili tematiku odvajanja otpada od malih nogu, preko projekta „GRADAC za mlade obitelji“ nabavit ćemo komposter u kojem će djeca odvajanjem otpada proizvoditi svoj kompost.

Cilj projekta "Provedba komunikacijske kampanje o održivom gospodarenju otpadom - Zeleni val" je da kroz aktivno sudjelovanje stanovništva, škola i vrtića preko edukativnih aktivnosti istaknemo važnost održivog upravljanja otpadom kako bi se na taj način doprinijelo zdravijoj i kvalitetnijoj okolini, ali i kako bi se preko djece koja usvajaju nove navike utjecalo i na roditelje.


Pošaljite nam upit

Vaši podaci pohraniti će se na email serveru i koristit će se isključivo u svrhu komunikacije s Vama nastavno na poslani upit, te se neće dijeliti s trećim stranama bez Vaše izričite privole.