Aktiviraj pristupačnost
Operativni program za pomorstvo i ribarstvoEuropski strukturni i investicijski fondovi

Strategija razvoja

Strategija razvoja


Strategija razvoja Općine Gradac za razdoblje od 2019.-2023. (u daljnjem tekstu:Strategija) je temeljni strateški dokument koji na jednom mjestu analizira stanje razvoja i predlaže razvojne pravce za sve ključne sektore razvoja Općine Gradac, zbog čega se upravo i pristupilo njegovoj izradi i donošenju. Cilj strategije je odgovoriti na potrebe lokalne zajednice, ali uzimajući u obzir postojeće kapacitete i mogućnosti razvoja. Ključni element strategije razvoja je Akcijski plan, odnosno provedbeni plan kojim se definiraju rokovi, financijska konstrukcija, kao i odgovorne strane za izvršenje planiranih mjera i aktivnosti.

Strategija obuhvaća pripadajuća naselja naselja: Brist, Podaca, Zaostrog, Gradac, Drvenik.

Zahvati i aktivnosti koji se Strategijom planiraju: društveni, socijalni i inafastrukturni razvoj općine Gradac koji utječe na podizanje kvalitete života stanovnika općine.

 

Pošto je Općina Gradac sredstva za izradu Strategije osigurala putem EU fondova, bila je obveznik izrade Strateške procjene utjecaja na okoliš za Strategiju razvoja.

Općini Gradac dodjeljenja je potpora od strane Agencije za plaćanja u poljoprivredi, ribarstvu i ruralnom razvoju iz Europskog poljoprivrednog fonda za ruralni razvoj, Programa ruralnog razvoja od 2014.-2020. u iznosu od 121.875,00 kn.

 

 Projekt sufinanciran sredstvima EU

 Projekt sufinanciran sredstvima EU