Aktiviraj pristupačnost
Operativni program za pomorstvo i ribarstvoEuropski strukturni i investicijski fondovi

"Ribarsko - znanstvena suradnja u Općini Gradac"

"Ribarsko - znanstvena suradnja u Općini Gradac"


Projekt je sufinancirala Europska unija iz Europskog fonda za pomorstvo i ribarstvo. 

Europski fond za pomorstvo i ribarstvo je financijski instrument Europske unije za pomoć u ostvarivanju ciljeva iz Zajedničke ribarstvene politike (ZRP) za programsko razdoblje 2014.-2020. 

Općina Gradac je nositelj projekta,a partneri su Agronomski fakultet u Zagrebu, Institut Ruđer Bošković i Obrtnička komora Split. 

Cilj projekta je poticanje okolišno održivog, resursno učinkovitog, inovativnog, konkurentnog i na znanju utemeljenog ribarstva. Projekt je u sklopu Mjere I.3. „Partnerstvo između znanstvenika i ribara“ kojom se želi postići poticanje razmjene znanja između znanstvenika i ribara.

 

Aktivnosti vezane za projekt su:

  • potpisivanje Memoranduma o suradnji znanstvenika, ribara, ribarske organizacije i lokalne samouprave,
  • održavanje partnerskih sastanaka u okviru partnerstva znanstvenika i ribara, prikupljanje i prikaz podataka o ribarima u Općini Gradac,
  • analiza ribara u gospodarskom ribolovu prema tipu plovila i ribolovnim alatima,
  • analiza krivolova u ribolovu i ribarstvu u G5 i donjem toku rijeke Neretve,
  • idejni koncept centra za pripremu ribe za tržišni plasman Općine Gradac,
  • izrada baze riba u G5 i donjem toku rijeke Neretve,
  • biološki odgovori konzumnih riba na izloženost nano i mikro-plastici u moru,
  • koncept središnjeg informativnog punkta za ribarstvo u Općini Gradac,
  • preliminarna analiza podataka vezano uz mogućnost pokretanja pilot projekta eko-broda kao rješenja za prikupljanje morskog otpada,
  • organizacija studijske posjete Messolongi i pogonu za preradu i distribuciju ribe u Zadru (najbolja praksa).

 

Ukupna vrijednost projekta: 1.431.925,61 HRK
Iznos koji financira EU: 1.073.944,20 HRK (75%)
Iznos koji financira Republika Hrvatska: 357.981,41 HRK (25%)
Razdoblje provedbe projekta: 04. lipnja 2020. godine – 31. prosinca 2021. godine.
Kontakt podaci: Marina Topić
Tel: +385 21 697 601
E-mail: ribarstvo@opcinagradac.hr

 

 

Sadržaj ovog teksta isključiva je odgovornost Općine Gradac. 

 

Održan prvi partnerski sastanak 02.10.2020. na projektu “Ribarsko-znanstvena suradnja u Općini Gradac“

 

U petak, 02. listopada 2020.godine, u Drveniku je održan prvi partnerski sastanak u sklopu projekta "Ribarsko-znanstvena suradnja u Općini Gradac" Mjera I.3. „Partnerstvo između znanstvenika i ribara“.
Prisutnima su se na otvorenju sastanka obratili načelnik Općine Gradac Matko Burić, predsjednik Obrtničke komore Splitsko-dalmatinske županije Ivan Gotovac te voditeljica projekta Marina Topić.
Sastanku su prisustovali i voditelji projekta iz partnerskih institucija dr. sc. Ana Gavrilović, izv. prof., Agronomski fakultet Zagreb, dr. sc. Vlatka Filipović, Institut Ruđer Bošković,  predsjednik Obrtničke komore Splitsko-dalmatinske županije Ivan Gotovac i predsjednik Ceha za morsko ribarstvo Obrtničke komore Antonio Šunjić, te lokalni ribari iz Općine Gradac.
Pored upoznavanja znanstvenika i ribara, na sastanku su predstavljene projektne aktivnosti koje će se realizirati tijekom 16 mjeseci od kojih se ističu: sklapanje partnerskih sporazuma, održavanje partnerskih sastanaka i radionica, idejni koncept centra za pripremu ribe, analiza ribara u gospodarskom ribolovu prema tipu plovila i ribolovnim alatima, analiza krivolova u ribolovu i ribarstvu u G5 i donjem toku rijeke Neretve te pilot projekti eko-broda i središnjeg informativnog punkta za ribarstvo u Općini Gradac.
Također, znanstvenici su tijekom prigodnog druženja s lokalnim ribarima ostvarili dogovor oko operativnog provođenja spomenutih aktivnosti kroz terenski rad tijekom kojeg će se izraditi i baza riba u G5 ribolovnom području.

 

Ukupna vrijednost projekta iznosi : 1.431.925,61 kn
Iznos koji financira EU: 1.073.944,20kn (75%)
Iznos koji financira Republika Hrvatska:  357.981,41kn (25%)

 Ovaj događaj je sufinanciran sredstvima iz Europskog fonda za pomorstvo i ribarstvo

 

 

PRVI TERENSKI RAD U SKLOPU AKTIVNOSTI 2.2.6. IZRADA BAZA RIBA 

U sklopu projekta „Ribarsko-znanstvena suradnja u općini Gradac“ održan je prvi terenski rad znanstvenika i ribara.
Predstavnici Agronomskog fakulteta u Zagrebu, koordinatorica Ana Gavrilović te suradnici na projektu Ivan Špelić i Marina Piria proveli su terenski rad vezan za aktivnost izrade baza riba u vremenskom razdoblju od 17.11- 23.11.2020. godine.
Kroz ribarske uobičajene aktivnosti na moru, znanstvenici su sakupljali podatke o ulovljenim vrstama te zastupljenosti pojedinih vrsta u moru.
Uz ugodno druženje te razmjenu iskustava zabilježili su sve relevantne podatke za daljnja znanstvena istraživanja. Sljedeći terenski rad je predviđen za proljeće 2021. godine. 

 

Ukupna vrijednost projekta iznosi : 1.431.925,61 kn
Iznos koji financira EU: 1.073.944,20kn (75%)
Iznos koji financira Republika Hrvatska: 357.981,41kn (25%)


Ovaj događaj je sufinanciran sredstvima iz Europskog fonda za pomorstvo i ribarstvo

 

ODRŽAN TERENSKI RAD U SKLOPU AKTIVNOSTI 2.2.7. I 2.3.2. SA PREDSTAVNICIMA INSTITUTA RUĐER BOŠKOVIĆ 

Nastavljaju se aktivnosti u sklopu projekta „Ribarsko-znanstvena suradnja u općini Gradac“!
Od 19. siječnja do 22. siječnja 2021. godine znanstvenici s Instituta Ruđer Bošković, koordinatorica Vlatka Filipović Marijić i suradnici na projektu Tatjana Mijošek, Zuzana Redžović, te Neven Cukrov i Damir Kapetanović proveli su terenski rad u sklopu aktivnosti biološki odgovori kozumnih riba na izloženost nano- i mikro- plastike u moru te aktivnost utvrđivanja količine i sastava otpada iz mora prikljupljenim gospodarskim ribolovom. Suradnjom lokalnog ribara Dragana Nikolića i njegove posade, znanstvenici su prikupili podatke potrebne za daljnju analizu organizama te otpada.
Ovo je bio prvi terenski rad u sklopu navedenih aktivnosti, a sljedeći je zakazan za svibanj 2021. godine, kada ćemo nakon analize riba dobiti podatke o tome čime se hrane konzumne ribe te kolika je zapravo količina naslaga otpada na morskom dnu.
S nestrpljenjem iščekujemo rezlutate!

   

 

Ukupna vrijednost projekta iznosi:  1.431.925,61 kn
Iznos koji financira EU: 1.073.944,20kn (75%)
Iznos koji financira Republika Hrvatska: 357.981,41kn (25%)

 

Ovaj događaj je sufinanciran sredstvima iz Europskog fonda za pomorstvo i ribarstvo

 

 

STUDIJSKO PUTOVANJE RIBARA, ZNANSTVENIKA I PREDSTAVNIKA LOKALNE SAMOUPRAVE U ZAPADNU GRČKU - MESSOLONGHI 

U sklopu projekta „Ribarsko-znanstvena suradnja u općini Gradac“ organizirana je četverodnevna posjeta u Zapadnu Grčku - Messolonghi, u razdoblju od 30. rujna do 03. listopada 2021.
Putovanje je održano sa ciljem predstavljanja najboljih praksi  u pripremi, marketingu i tržišnom plasmanu ribarskih proizvoda - cipli (butargi).
Na studijskom putovanju sudjelovalo je 13 ribara iz općine Gradac i Grada Ploča, osam znanstvenika ispred Agronomskog fakulteta i Instituta Ruđer Bošković te predstavnici jedinica lokalne samouprave.
Sudionici putovanja obišli su Nacionalni park Messolonghi – Aetolikos, Odjel za ribarstvo zapadne Grčke, arheološki lokalitet Plverona, Klisovu lagunu i Tholi lagunu.
Kroz terenske obilaske sudionici su imali priliku informirati se o strukturi i radu lagunskih mora, razne produktivne aktivnosti koje se odvijaju u njima i njihove razvojne mogućnosti  te se upoznati sa tamnošnjim lokalnim ribarima i njihovom načinu ribolova.
Terensku posjetu organizirao je i koordinirao dr. Michael Chatzieftathiou, predstavnik PASTI-ja (ribarska organizacija) u suradnji sa predstavnicom Agronomskog fakulteta Sveučilišta u Zagrebu dr. Anom Gavrilović.
Sudionici su izrazito zadovoljni samim tijekom putovanja, novouspostavljenim kontaktima te viđenim primjerima dobre prakse.

 

 

Ukupna vrijednost projekta iznosi : 1.431.925,61 kn
Iznos koji financira EU: 1.073.944,20kn (75%)
Iznos koji financira Republika Hrvatska: 357.981,41kn   (25%)

Ovaj događaj je sufinanciran sredstvima iz Europskog fonda za pomorstvo i ribarstvo.

 

ODRŽANE RADIONICE I SEMINARI U VELJAČI 2022. 
 
U sklopu projekta „Ribarsko-znanstvena suradnja u općini Gradac“ u periodu od 09.- 15. veljače 2022.g. održane su radionice na temu Analiza ribara u gospodarskom ribolovu prema tipu plovila i ribolovnim alatima te seminari na temu Alati u estuarijskom i priobalnom ribolovu. 
Navedene aktivnosti proveli su dr.sc. Sanja Matić Skoko i dr.sc. Dario Vrdoljak, stručnjaci sa Instituta za oceanografiju i ribarstvo, koji su svoje iskustvo o poznavanju alata i propisa o korištenju istih prenijeli sudionicima radionica. 
Također obavljen je i terenski rad sa lokalnim ribarima u ribolovnoj zoni G5, gdje su se koristile jednostruke i trostruke mreže stajaćice, stajaći parangali i vrše za lov ribe. 
Nakon održanih radionica vanjski suradnici otvorili su raspravu sa dionicima gdje su raspravljali o nedostatcima alata koje koriste prilikom ribolovnih operacija kao i o mogućnostima nabave novih, suvremenijih alata. Ribari su istaknuli probleme s dupinima kao i sa velikim količinama otpada sa kojima se susreću prilikom svakodnevnih ribolovnih operacija. 
 
 
 
 
Ukupna vrijednost projekta iznosi: 1.431.925,61 kn
Iznos koji financira EU: 1.073.944,20kn (75%)
Iznos koji financira Republika Hrvatska: 357.981,41kn   (25%)

Ovaj događaj je sufinanciran sredstvima iz Europskog fonda za pomorstvo i ribarstvo.
 
 

STUDIJSKA POSJETA POGONU ZA PRERADU I DISTRIBUCIJU RIBE OMEGA 3 

Dana 26. travnja lokalni predstavnici ribara u organizaciji Općine Gradac posjetili su pogon za preradu i distribuciju ribe Ribarske zadruge OMEGA 3.
Ribarska zadruga je osnovana 2008.g., dok je  pogon za preradu osnovan nekoliko godina kasnije, točnije 2012. g. u industrijskoj zoni Šopot. Sudionici su imali priiku vidjeti izravnu preradu svježe ribe u smrznuti proizvod, koristeći se suvremenom tehnologijom pojedinačnog zamrzavanja (IQF). Primjenom ove metode može se smrznuti do 5 tona ribe u sat vremena. Vlastitim kamionima svježa riba s brodova doprema se do proizvodnog pogona u industrijskoj zoni Šopot.
Primarna djelatnost RZ „Omega 3“ je ulov male plave ribe (srdela i inćuna). Ulov ribara članova RZ „Omega 3“ ima značajan udio u cjelokupnom hrvatskom ribolovu, a posebno u ribolovu s plivaricom srdelarom, gdje sudjeluju s preko 20% u ukupnom nacionalnom ulovu male plave ribe. Okuplja 16 zadrugara, te posjeduje flotu od 21 broda (21 plivarice).

 


Ukupna vrijednost projekta iznosi: 1.431.925,61 kn
Iznos koji financira EU: 1.073.944,20kn (75%)
Iznos koji financira Republika Hrvatska: 357.981,41kn   (25%)

Ovaj događaj je sufinanciran sredstvima iz Europskog fonda za pomorstvo i ribarstvo.

 

 

ODRŽANA ZAVRŠNA KONFERENCIJA PROJEKTA 
 
Dana 06. svibnja na otoku Korčuli održala se završna konferencija projekta „Ribarsko-znanstvena suradnja u općini Gradac“. 
Konferencija se, simbolično, održala na brodu Felun I. gdje su partneri sa Agronomskog fakulteta u Zagrebu i partneri sa Instituta Ruđer Bošković predstavili rezultate projekta te smjernice i preporuke za unaprjeđenje ribarstva na području općine Gradac. Sve navedeno će biti evidentirano u završnom elaboratu gdje će se detaljno prikazati studije i analize obuhvaćene projektom. 
Također, na konferenciji su sudjelovali lokalni ribari kao i predstavnici javnih i civilnih  sektora zainteresiranih za održivi razvoj ribarstva. 
Kroz ugodno druženje i vožnju brodom dionici su aktivno raspravljali o problemima u ribarstvu kao i o mogućim rješenjima. 
 
 
 
 
Ukupna vrijednost projekta iznosi: 1.431.925,61 kn
Iznos koji financira EU: 1.073.944,20kn (75%)
Iznos koji financira Republika Hrvatska: 357.981,41kn (25%)

Ovaj događaj je sufinanciran sredstvima iz Europskog fonda za pomorstvo i ribarstvo. 

 


Pošaljite nam upit

Vaši podaci pohraniti će se na email serveru i koristit će se isključivo u svrhu komunikacije s Vama nastavno na poslani upit, te se neće dijeliti s trećim stranama bez Vaše izričite privole.