Aktiviraj pristupačnost

"Ribarsko - znanstvena suradnja u Općini Gradac"

"Ribarsko - znanstvena suradnja u Općini Gradac"


Projekt je sufinancirala Europska unija iz Europskog fonda za pomorstvo i ribarstvo.

 

Europski fond za pomorstvo i ribarstvo je financijski instrument Europske unije za pomoć u ostvarivanju ciljeva iz Zajedničke ribarstvene politike (ZRP) za programsko razdoblje 2014.-2020.

 

Općina Gradac je nositelj projekta,a partneri su Agronomski fakultet u Zagrebu, Institut Ruđer Bošković i Obrtnička komora Split.

 

Cilj projekta je poticanje okolišno održivog, resursno učinkovitog, inovativnog, konkurentnog i na znanju utemeljenog ribarstva. Projekt je u sklopu Mjere I.3. „Partnerstvo između znanstvenika i ribara“ kojom se želi postići poticanje razmjene znanja između znanstvenika i ribara.

 

Aktivnosti vezane za projekt su:

  • potpisivanje Memoranduma o suradnji znanstvenika, ribara, ribarske organizacije i lokalne samouprave,
  • održavanje partnerskih sastanaka u okviru partnerstva znanstvenika i ribara, prikupljanje i prikaz podataka o ribarima u Općini Gradac,
  • analiza ribara u gospodarskom ribolovu prema tipu plovila i ribolovnim alatima,
  • analiza krivolova u ribolovu i ribarstvu u G5 i donjem toku rijeke Neretve,
  • idejni koncept centra za pripremu ribe za tržišni plasman Općine Gradac,
  • izrada baze riba u G5 i donjem toku rijeke Neretve,
  • biološki odgovori konzumnih riba na izloženost nano i mikro-plastici u moru,
  • koncept središnjeg informativnog punkta za ribarstvo u Općini Gradac,
  • preliminarna analiza podataka vezano uz mogućnost pokretanja pilot projekta eko-broda kao rješenja za prikupljanje morskog otpada,
  • organizacija studijske posjete Messolongi i pogonu za preradu i distribuciju ribe u Zadru (najbolja praksa).

 

 Ukupna vrijednost projekta: 1.431.925,61 HRK

 Iznos koji financira EU: 1.073.944,20 HRK (75%)

 Iznos koji financira Republika Hrvatska: 357.981,41 HRK (25%)

 

Razdoblje provedbe projekta: 04. lipnja 2020. godine – 31. prosinca 2021. godine.

 

Kontakt podaci: Marina Topić

Tel: +385 21 697 601

E-mail: ribarstvo@opcinagradac.hr

 

 

Sadržaj ovog teksta isključiva je odgovornost Općine Gradac. 

 

Održan prvi partnerski sastanak 02.10.2020. na projektu “Ribarsko-znanstvena suradnja u Općini Gradac“

 

U petak, 02. listopada 2020.godine, u Drveniku je održan prvi partnerski sastanak u sklopu projekta "Ribarsko-znanstvena suradnja u Općini Gradac" Mjera I.3. „Partnerstvo između znanstvenika i ribara“.

 

Prisutnima su se na otvorenju sastanka obratili načelnik Općine Gradac Matko Burić, predsjednik Obrtničke komore Splitsko-dalmatinske županije Ivan Gotovac te voditeljica projekta Marina Topić.

 

Sastanku su prisustovali i voditelji projekta iz partnerskih institucija dr. sc. Ana Gavrilović, izv. prof., Agronomski fakultet Zagreb, dr. sc. Vlatka Filipović, Institut Ruđer Bošković,  predsjednik Obrtničke komore Splitsko-dalmatinske županije Ivan Gotovac i predsjednik Ceha za morsko ribarstvo Obrtničke komore Antonio Šunjić, te lokalni ribari iz Općine Gradac.

 

Pored upoznavanja znanstvenika i ribara, na sastanku su predstavljene projektne aktivnosti koje će se realizirati tijekom 16 mjeseci od kojih se ističu: sklapanje partnerskih sporazuma, održavanje partnerskih sastanaka i radionica, idejni koncept centra za pripremu ribe, analiza ribara u gospodarskom ribolovu prema tipu plovila i ribolovnim alatima, analiza krivolova u ribolovu i ribarstvu u G5 i donjem toku rijeke Neretve te pilot projekti eko-broda i središnjeg informativnog punkta za ribarstvo u Općini Gradac.

 

Također, znanstvenici su tijekom prigodnog druženja s lokalnim ribarima ostvarili dogovor oko operativnog provođenja spomenutih aktivnosti kroz terenski rad tijekom kojeg će se izraditi i baza riba u G5 ribolovnom području.

 

Ukupna vrijednost projekta iznosi : 1.431.925,61 kn

Iznos koji financira EU: 1.073.944,20kn (75%)

 Iznos koji financira Republika Hrvatska:  357.981,41kn (25%)

 

Ovaj događaj je sufinanciran sredstvima iz Europskog fonda za pomorstvo i ribarstvo

 

 
 
 

PRVI TERENSKI RAD U SKLOPU AKTIVNOSTI 2.2.6. IZRADA BAZA RIBA 

 

U sklopu projekta „Ribarsko-znanstvena suradnja u općini Gradac“ održan je prvi terenski rad znanstvenika i ribara.

Predstavnici Agronomskog fakulteta u Zagrebu, koordinatorica Ana Gavrilović te suradnici na projektu Ivan Špelić i Marina Piria proveli su terenski rad vezan za aktivnost izrade baza riba u vremenskom razdoblju od 17.11- 23.11.2020. godine.

Kroz ribarske uobičajene aktivnosti na moru, znanstvenici su sakupljali podatke o ulovljenim vrstama te zastupljenosti pojedinih vrsta u moru.

Uz ugodno druženje te razmjenu iskustava zabilježili su sve relevantne podatke za daljnja znanstvena istraživanja. Sljedeći terenski rad je predviđen za proljeće 2021. godine. 

 

 

          

 

Ukupna vrijednost projekta iznosi : 1.431.925,61 kn

Iznos koji financira EU: 1.073.944,20kn (75%)

Iznos koji financira Republika Hrvatska: 357.981,41kn (25%)

 

Ovaj događaj je sufinanciran sredstvima iz Europskog fonda za pomorstvo i ribarstvo

 

 

ODRŽAN TERENSKI RAD U SKLOPU AKTIVNOSTI 2.2.7. I 2.3.2. SA PREDSTAVNICIMA INSTITUTA RUĐER BOŠKOVIĆ

 

Nastavljaju se aktivnosti u sklopu projekta „Ribarsko-znanstvena suradnja u općini Gradac“!
Od 19. siječnja do 22. siječnja 2021. godine znanstvenici s Instituta Ruđer Bošković, koordinatorica Vlatka Filipović Marijić i suradnici na projektu Tatjana Mijošek, Zuzana Redžović, te Neven Cukrov i Damir Kapetanović proveli su terenski rad u sklopu aktivnosti biološki odgovori kozumnih riba na izloženost nano- i mikro- plastike u moru te aktivnost utvrđivanja količine i sastava otpada iz mora prikljupljenim gospodarskim ribolovom. Suradnjom lokalnog ribara Dragana Nikolića i njegove posade, znanstvenici su prikupili podatke potrebne za daljnju analizu organizama te otpada.


Ovo je bio prvi terenski rad u sklopu navedenih aktivnosti, a sljedeći je zakazan za svibanj 2021. godine, kada ćemo nakon analize riba dobiti podatke o tome čime se hrane konzumne ribe te kolika je zapravo količina naslaga otpada na morskom dnu.

S nestrpljenjem iščekujemo rezlutate!