12.10. 2018.

Upute za izradu Proračuna Općine Gradac za razdoblje 2019.-2021.


Proračunski korisnici Općine Gradac  obvezni su dostaviti do 20.listopada 2018.godine svoje Prijedloge financijskog plana za period 2019. -2021.godinu s obrazloženjem.
Ostali korisnici sredstva iz Proračuna Općine Gradac kojima se dodjeljuju sredstva sukladno Uredbi o kriterijima, mjerilima i postupcima financiranja i ugovaranja programa i projekata od interesa za opće dobro koje provode udruge (Narodne novine 26/15)  trebaju dostaviti potpisom i pečatom ovjerene zahtjeve za novčanim sredstvima u 2019.godini( prijedloge financijskih planova s obrazloženjem ) do 20.listopada 2018.godine.
 
 
  • PODIJELITE