24.01. 2019.

Poziv za sudjelovanje na fokus grupi


Pozivamo sve stanovnike Općine Gradac da se odazovu na fokus grupu  koja će se održati 31. siječnja 2019.godine s početkom u 11.00 sati u Domu kulture na adresi Trg Hrvatskog narodnog preporoda i na taj način daju doprinos izradi plana projekta za razvoj Općine. 

  • PODIJELITE