• Početna
  • .
  • Info
  • .
  • Novosti i obavijesti
  • .
  • Poziv na prethodnu provjeru znanja i sposobnosti- Natječaj za prijam u službu višeg stručnog suradnika za projekte i EU fondove na neodređeno vrijeme (jedan izvršitelj/ica), uz obvezni probni rad od 3 (tri) mjeseca
13.02. 2018.

Poziv na prethodnu provjeru znanja i sposobnosti- Natječaj za prijam u službu višeg stručnog suradnika za projekte i EU fondove na neodređeno vrijeme (jedan izvršitelj/ica), uz obvezni probni rad od 3 (tri) mjeseca


                                                                                                                                                                                                                                                                              

REPUBLIKA HRVATSKA 
SPLITSKO-DALMATINSKA ŽUPANIJA
OPĆINA GRADAC
JEDINSTVENI UPRAVNI ODJEL
KLASA: 022-05/18-04/126
URBROJ: 2147-04/18-04
Gradac, 13. veljače 2018. godine 
 
 
Sukladno članku 20. i članku 22. Zakona o  službenicima i  namještenicima u lokalnoj i područnoj (regionalnoj) samoupravi ("Narodne novine" 86/08, 61/11, 04/18), a na osnovu zapisnika o radu povjerenstva za provedbu Natječaja za prijam u službu višeg stručnog suradnika za projekte i EU fondove na neodređeno vrijeme (jedan izvršitelj/ica), uz obvezni probni rad od 3 (tri) mjeseca, viši stručni suradnik za pravne poslove u JUO Općine Gradac dana 13. veljače 2018. godine objavljuje 
 
POZIV 
NA PRETHODNU PROVJERU ZNANJA I SPOSOBNOSTI 
 
 
 
Prethodna provjera znanja i sposobnosti kandidata održat će se  u prostorijama Općine Gradac dana 19. veljače 2018. godine s početkom u 12:00 sati.
 
Nakon pisanog testiranja provest će se intervju sa kandidatima koji su ostvarili najmanje 50% bodova iz pisanog testiranja. 
 
Ostale informacije vezane za prethodnu provjeru znanja i sposobnosti navedene su u obavijestima koje su prethodno objavljene na web-stranici Općine Gradac. 
 
Kandidati koji ispunjavaju sve uvjete iz Javnog natječaja te se pozivaju na testiranje biti će obaviješteni telefonskim ili elektroničkim putem.
 
VIŠI STRUČNI SURADNIK 
ZA PRAVNE POSLOVE
Andrea Miličević
 
 
 
                                                                                                         
  • PODIJELITE