Aktiviraj pristupačnost
09.09. 2020.

Podaci vezani uz oglas i vrijeme održavanja provjere znanja-Zamjenik pročelnika


Na temelju članka 20. Zakona o službenicima i namještenicima u lokalnoj i područnoj (regionalnoj) samoupravi („Narodne novine“ broj 86/08, 61/11, 04/18 I 112/19) povjerenstvo za provedbu oglasa  za prijam u službu  Zamjenika pročelnika, 1 izvršitelj/ica  obavijestilo je kandidate koji ispunjavaju formalne uvjete propisane oglasom. 

 

Prethodna provjera znanja i sposobnosti održat će se 14. rujna 2020. godine u prostorijama Općine Gradac s početkom u 10.00 sati.