Aktiviraj pristupačnost
08.09. 2020.

Podaci vezani uz natječaj- Viši stručni suradnik za pripremu i provedbu projekata


Na temelju članka 20. Zakona o službenicima i namještenicima u lokalnoj i područnoj (regionalnoj) samoupravi („Narodne novine“ broj 86/08, 61/11, 04/18 i 112/19) povjerenstvo za provedbu natječaja  za prijam u službu  Višeg stručnog suradnika za pripremu i provedbu projekata – 1 izvršitelj/ica telefonskim putem navedenim u molbi  obavijestilo je kandidate koji ispunjavaju formalne uvjete propisane natječajem.

Prethodna provjera znanja i sposobnosti održat će se 21. rujna 2020. godine u prostorijama Općine Gradac s početkom u 8.30 sati.