• Početna
  • .
  • Info
  • .
  • Novosti i obavijesti
  • .
  • Oglas za prijem u službu u Jedinstveni upravni odjel Općine Gradac-Viši referent za vođenje projekata
07.08. 2020.

Oglas za prijem u službu u Jedinstveni upravni odjel Općine Gradac-Viši referent za vođenje projekata


 Na temelju članka 20. Zakona o službenicima i namještenicima u lokalnoj i područnoj (regionalnoj) samoupravi („Narodne novine“ broj 86/08, 61/11, 04/18 i 112/19) povjerenstvo za provedbu oglasa  za prijam u službu  Višeg referenta za vođenje projekata– 1 izvršitelj/ica telefonskim putem navedenim u molbi  obavijestilo je kandidate koji ispunjavaju formalne uvjete propisane oglasom. 

 
Prethodna provjera znanja i sposobnosti održat će se 25. kolovoza 2020. godine u prostorijama Općine Gradac s početkom u 9.00 sati.