Aktiviraj pristupačnost
  • Početna
  • .
  • Info
  • .
  • Novosti i obavijesti
  • .
  • ODLUKA o suspendiranju uredovnog vremena za rad sa strankama institucije Općina Gradac povodom pandemije virusa COVID-19
13.03. 2020.

ODLUKA o suspendiranju uredovnog vremena za rad sa strankama institucije Općina Gradac povodom pandemije virusa COVID-19


REPUBLIKA HRVATSKA
SPLITSKO DALMATINSKA ŽUPANIJA
OPĆINA GRADAC
OPĆINSKI NAČELNIK
KLASA: 022-05/20-03/029
URBROJ: 2147-04-02-20-01
Gradac, 13. ožujka 2020. godine

 

Na temelju članka 16. i članka 26. Zakona o sustavu civilne zaštite („NN“ 82/15; 118/18), temeljem članka 40. Statuta općine Gradac („Službeni glasnik“ broj 06/18- pročišćeni tekst) te slijedom Preporuke Stožera civilne zaštite Republike Hrvatske općinski načelnik Općine Gradac dana 13. ožujka 2020. godine donosi

 

ODLUKU
o suspendiranju uredovnog vremena za rad sa strankama institucije Općina Gradac povodom pandemije virusa
COVID-19

 

Članak 1.

 

Općina Gradac, Stjepana Radića 3, 21330 Gradac od ponedjeljka 16. ožujka neće primati stranke.

 

Članak 2.

 

Navedeno iz stavka 1 se odnosi na sve zaposlenike te sva komunikacija s općinskim službama se mora odvijati putem telefona i/ili elektronskim putem.

 

Članak 3.

 

Ova Odluka stupa na snagu danom donošenja te važi dok se ne donese Odluka o poništenju iste.

 

OPĆINSKI NAČELNIK
OPĆINE GRADAC
Matko Burić