12.02. 2018.

OBAVIJEST- zahtjevi za korištenje javne površine/parkinga


 

Zahtjevi za korištenje javne površine i parking mjesta na području Općine Gradac za 2018. godinu mogu se dostaviti do 30. travnja 2018. godine osobno na protokol Općine Gradac, putem pošte na adresu Stjepana Radića 3 ili putem mail adrese info@opcinagradac.hr.
 
Uz zahtjev je OBAVEZNO potrebno priložiti: presliku obrtnice ili izvatka iz sudskog registra ili rješenje o OPG-u koji glase na ime podnositelja zahtjeva i iz kojih je vidljivo da se podnositelj zahtjeva može baviti djelatnošću za koju se traži javna površina (uz zahtjev za javnu površinu), te potvrdu koju izdaje Jedinstveni upravni odjel općine Gradac da podnositelj zahtjeva nema  dugovanja prema Općini Gradac (uz zahtjev za javnu površinu i uz zahtjev za parking).
 
Također Vas obavještavamo da Zahtjeve za koncesijsko odobrenje za obavljanje djelatnosti na morskoj obali, unutrašnjim morskim vodama i teritorijalnom moru Republike Hrvatske možete dostaviti putem pošte na adresu Stjepana Radića 3 ili dostaviti osobno na protokol općine Gradac. Uz ispunjeni tipizirani zahtjev (kojega možete kupiti u "Narodnim novinama" ili određenim papirnicama) potrebno je OBAVEZNO priložiti državne biljege u vrijednosti 70,00 kn, presliku obrtnice ili izvatka iz sudskog registra koji glase na ime podnositelja zahtjeva i iz kojih je vidljivo da se podnositelj zahtjeva može baviti djelatnošću za koju se traži koncesijsko odobrenje, te potvrdu koju izdaje Jedinstveni upravni odjel općine Gradac da podnositelj zahtjeva nema nikakva dugovanja prema općini Gradac.
Nepotpuni zahtjevi neće se razmatrati.
 
 
  • PODIJELITE