02.03. 2018.

Obavijest udrugama o obvezi dostave Izvještaja o potrošnji proračunskih sredstava- obrazac PROR-POT


Ovim putem podsjećamo sve neprofitne organizacije- udruge na zakonsku obvezu dostave Izvještaja o potrošnji proračunskih sredstava.

Odgovorne osobe udruga dužne su Općini Gradac dostaviti Izvješća o utrošenim financijskim sredstvima sufinanciranim iz Proračuna Općine Gradac tijekom 2017. godine na propisanom obrascu PROR-POT.

Obrasce je potrebno dostaviti najkasnije do 09. ožujka 2018. godine, a udruge koje traženo Izvješće ne dostave  u zadanom roku neće moći dobiti financijska sredstva  iz Proračuna Općine Gradac za 2018. godinu. 

 
 
 
  • PODIJELITE