09.02. 2017.

Obavijest : razvoj poljoprivrednih gospodarstava


 1. Vrsta potpore:

Visina potpore po korisniku iznosi 15.000 eura u kunskoj protuvrijednosti.

Isplata se vrši u dvije rate u razdoblju od najviše 3 godine kako slijedi:

– isplata prve rate u iznosu od 50% ukupno odobrene javne potpore nakon odluke o dodjeli potpore,

– isplata druge/zadnje rate će se slijediti nakon provedenih aktivnosti prikazanih u poslovnom planu.

Potpora unutar ovog tipa operacije može se dodijeliti samo jednom u cijelom programskom razdoblju 2014.-2020. po jednom korisniku.

2. Prihvatljivi korisnici:

Korisnici su mala poljoprivredna gospodarstava (ekonomska veličina od 2.000 eura do 7.999 eura )

3. Prihvatljive aktivnosti:

- kupnju domaćih životinja, jednogodišnjeg i višegodišnjeg bilja, sjemena i sadnog materijala,

- kupnju, građenje i/ili opremanje zatvorenih/zaštićenih prostora i objekata te ostalih gospodarskih objekata uključujući vanjsku i unutarnju infrastrukturu u sklopu poljoprivrednog gospodarstva u svrhu obavljanja poljoprivredne proizvodnje i/ili prerade proizvoda iz Priloga I. ovoga Pravilnika osim proizvoda ribarstva

- kupnju ili zakup poljoprivrednog zemljišta

- kupnju poljoprivredne mehanizacije, strojeva i opreme,

- podizanje novih i/ili restrukturiranje postojećih višegodišnjih nasada,

- uređenje i poboljšanje kvalitete poljoprivrednog zemljišta u svrhu poljoprivredne proizvodnje,

- građenje i/ili opremanje objekata za prodaju i prezentaciju vlastitih poljoprivrednih proizvoda uključujući i troškove promidžbe vlastitih poljoprivrednih proizvoda,

-  stjecanje potrebnih stručnih znanja i sposobnosti za obavljanje poljoprivredne proizvodnje i prerade proizvoda iz Priloga I,

- operativno poslovanje poljoprivrednog gospodarstva.

4. Uvjeti prihvatljivosti:

Poljoprivredno gospodarstvo u trenutku podnošenja zahtjeva za potporu pripada ekonomskoj veličini iskazanoj u ukupnom standardnom ekonomskom rezultatu poljoprivrednog gospodarstva od 2.000 eura do 7.999 eura.

U trenutku podnošenja zahtjeva za potporu poljoprivredno gospodarstvo mora biti upisano u Upisnik poljoprivrednih gospodarstva sukladno Zakonu o poljoprivredi.

Korisnik je dužan izraditi poslovni plan za razvoj malog poljoprivrednog gospodarstva u skladu s odredbama iz Priloga V. ovoga Pravilnika.

Korisnik je dužan ostati unutar poljoprivrednog gospodarstva i zadržati poljoprivredno gospodarstvo najmanje pet godina nakon konačne isplate potpore iz ove mjere.

Tip operacije 6.3.1 Potpora razvoju malih poljoprivrednih gospodarstava

KRITERIJI ODABIRA TIP OPERACIJE 6.3.1.

 

Kriterij

  Bodovi

1       

Ekonomska veličina korisnika

Max. 10

 

2.000 € – 3.999 €

7

 

4.000 € – 7.999 €

10

2

Status zaposlenja nositelja poljoprivrednog gospodarstva ili člana obiteljskog poljoprivrednog gospodarstva

Max. 15

 

Nositelj poljoprivrednog gospodarstva ili član obiteljskog poljoprivrednog gospodarstva je prije podnošenja Zahtjeva za potporu bio neprekidno nezaposlen 3 godine i više

15

 

Nositelj poljoprivrednog gospodarstva ili član obiteljskog poljoprivrednog gospodarstva je prije podnošenja Zahtjeva za potporu bio neprekidno nezaposlen manje od 3 godine

10

3

Aktivnosti iz poslovnog plana imaju pozitivan utjecaj na okoliš

5

4

Stupanj razvijenost JLS-a u kojem se provode aktivnosti iz poslovnog plana sukladno indeksu razvijenosti

Max. 10

 

I. skupina JLS čija je vrijednost indeksa razvijenosti manja od 50% prosjeka RH

10

 

II. i III. skupina JLS čija je vrijednost indeksa razvijenosti od 50% do manje od 100 % prosjeka RH

8

 

IV. i V. skupina JLS čija je vrijednost indeksa razvijenosti 100% i više od prosjeka RH

6

5

Udaljenost /izoliranost područja (aktivnosti se provode na području koje se nalazi na otoku ili brdsko-planinskom području)

15

NAJVEĆI MOGUĆI BROJ BODOVA

55

PRAG PROLAZNOSTI

20