21.01. 2019.

OBAVIJEST o vremenu održavanja prethodne provjere znanja i sposobnost- komunalni radnik


Na temelju članka 20. Zakona o službenicima i namještenicima u lokalnoj i područnoj (regionalnoj) samoupravi („Narodne novine“ broj 86/08, 61/11, 04/18) povjerenstvo za provedbu oglasa za prijam u službu  Komunalnog radnika– 1  izvršitelj telefonskim putem obavijestilo je kandidate koji ispunjavaju formalne uvjete propisane oglasom.

 
 
Pisano testiranje održat će se 28. siječnja 2019. godine u prostorijama Općine Gradac s početkom u 09.00 sati.
  • PODIJELITE