30.07. 2018.

OBAVIJEST o vremenu održavanja prethodne provjere znanja i sposobnost- komunalni redar


 

Na temelju članka 20. Zakona o službenicima i namještenicima u lokalnoj i područnoj (regionalnoj) samoupravi („Narodne novine“ broj 86/08, 61/11, 04/18) povjerenstvo za provedbu oglasa za prijam u službu  Komunalnog redara1  izvršitelj telefonskim putem obavijestilo je kandidate koji ispunjavaju formalne uvjete propisane oglasom.

 

Pisano testiranje održat će se 06. kolovoza 2018. godine u prostorijama Općine Gradac s početkom u 09.00 sati.

  • PODIJELITE