13.03. 2019.

Obavijest o vremenu održavanja prethodne provjere znanja i sposobnost- komunalni radnik


Na temelju članka 20. Zakona o službenicima i namještenicima u lokalnoj i područnoj (regionalnoj) samoupravi („Narodne novine“ broj 86/08, 61/11, 04/18) povjerenstvo za provedbu oglasa za prijam u službu  Komunalnog radnika– 5 izvršitelja telefonskim putem obavijestilo je kandidate koji ispunjavaju formalne uvjete propisane oglasom.
 
Pisano testiranje održat će se 19. ožujka 2019. godine u prostorijama Općine Gradac s početkom u 08.00 sati.
  • PODIJELITE