07.04. 2019.

Obavijest o vremenu održavanja prethodne provjere znanja i sposobnost- komunalni izvidnik


 Pisano testiranje održat će se u prostorijama Općine Gradac dana 15. travnja 2019. godine s početkom u 08:00 sati.

Prethodna provjera znanja i sposobnosti provesti će se temeljem Uputa kandidatima koje su objavljene na internetskoj stranici Općine Gradac te na oglasnim pločama. 
 
Ako kandidat ne pristupi provjeri znanja, smatra se da je povukao prijavu na natječaj. 
 
Svi kandidati koji zadovoljavaju formalne uvjete obaviješteni su putem telefona navedenog u prijavi na natječaj.