02.07. 2018.

Obavijest o produljenju radnog vremena ugostiteljskih objekata subotom


        

REPUBLIKA HRVATSKA 
SPLITSKO DALMATINSKA ŽUPANIJA 
OPĆINA GRADAC
OPĆINSKI NAČELNIK
 
KLASA: 022-05/18-03/794
URBROJ: 2147-04/18-03
Gradac, 29. lipnja  2018. godine 
 
Na temelju članka 40. Statuta Općine Gradac („Službeni glasnik“, službeno glasilo Općine Gradac broj 06/18- pročišćeni tekst) i članka 4. Oduke o ugostiteljskoj djelatnosti na području Općine Gradac („Službeni glasnik“ broj 03/10, 13/17) općinski načelnik Općine Gradac dana 29. lipnja 2018. godine objavljuje
 
OBAVIJEST 
o  produljenju radnog vremena ugostiteljskih objekata subotom 
 
 
Obavještavaju se ugostitelji s područja Općine Gradac iz skupine “Restorani“ i “Barovi“ da je odobreno produljenje radnog vremena ugostiteljskih objekata isključivo subotom u periodu od 14. srpnja 2018. do 18. kolovoza 2018. godine do 03.00 sata. 
 
 
 
 
 
OPĆINSKI NAČELNIK
   OPĆINE GRADAC
Matko Burić, mag. polit.
 
  • PODIJELITE