30.05. 2018.

Obavijest o podnošenju zahtjeva za legalizaciju nezakonito izgrađenih zgrada


Pozivaju se vlasnici zgrada sa područja Općine Gradac da ukoliko postoji nepravilnost u vezi sa gradnjom ili rekonstrukcijom njihove nekretnine,  iskoriste dodatni rok za podnošenje zahtjeva za izdavanje rješenja o izvedenom stanju. Zahtjevi se mogu podnijeti do 30. lipnja 2018. godine.

S obzirom na to da je zadnji dan roka zakonodavac propisao u neradni dan, a budući da 30. lipnja 2018. pada u subotu, dan kada ne radi javnopravno tijelo kojem se zahtjev predaje, sukladno pravilima o računanju rokova propisanim Zakona o općem upravnom postupku, zadnji dan roka za podnošenje zahtjeva je ponedjeljak, 02. srpnja 2018. godine. 

Nakon proteka roka zahtjev za ozakonjenje se neće moći podnijeti.

Ukoliko podnositelji zahtjeva nisu u mogućnosti priložiti svu propisanu dokumentaciju, mogu predati nepotpun zahtjev. U tom slučaju bit će pozvani da u primjerenom roku dostave dokumentaciju koja se prilaže uz zahtjev.

Podnositelji zahtjeva koji su već odbijeni u prvotnom zahtjevu jer zahtjev nije pravovremeno dopunjen, ili se na njihovu nekretninu odnosi neka od izmjena Zakona, mogu ponoviti svoj zahtjev do navedenog roka te će se njihov zahtjev ponovno razmatrati. 

Zahjev za izdavanje rješenja o izvedenom stanju  podnosi se Upravnom odjelu za graditeljstvo i prostorno uređenje SDŽ.

  • PODIJELITE