14.02. 2017.

Obavijest o održavanju prethodne provjere znanja i sposobnosti - komunalni radnici


 REPUBLIKA HRVATSKA

SPLITSKO-DALMATINSKA ŽUPANIJA

OPĆINA GRADAC

JEDINSTVENI UPRAVNI ODJEL

KLASA: 022-05/17-04/390

URBROJ: 2147-04/17-04

Gradac, 15. veljače  2017. godine

 

Povjerenstvo za provedbu oglasa za radno mjesto Komunalni radnik – 10 (deset) izvršitelja na određeno radno vrijeme najduže na devet mjeseci uz obvezan probni rad od 2 mjeseca koji je objavljen na stranici Hrvatskog zavoda za zapošljavanje 31.01. 2017. godine objavljuje

OBAVIJEST

o vremenu održavanja prethodne provjere znanja i sposobnost

 

 

Pisano testiranje održat će se u prostorijama Općine Gradac dana 20. veljače 2017. godine s početkom u 12:00 sati.

Povjerenstvo je utvrdilo da pisanom testiranju mogu pristupiti slijedeći kandidat:

 

-         GORAN KOLOVRAT, PEČA 22, BRIST,

-         DAVOR ĆUBELA, GNJILE 9, GRADAC,

-         MLADEN ŽDERIĆ, PLINJANSKA 28, PLOČE,

-         MILAN TODOROVIĆ, DR. NIKE ANDRIJAŠEVIĆA 15, GRADAC,

-         NEVENKA KORLJAN, UZ KUK 2, GRADAC,

-         SLAVICA IVANIŠIN, BIOKOVSKA 39, GRADAC,

-         MARIJAN RELKOVIĆ, JADRANSKA 1, GRADAC,

-         ANTONIO RADIĆ, KONOPLJIKE 7, GRADAC,

-         MARICA OSTOJIĆ,MAGISTRALA 4A,  PODACA,

-         NEVEN KORLJAN, GRMA 50, GRADAC,

-         RAFAELO STIPIĆ, STIPIĆA PROLAZ 1, GRADAC,

-         PERO RAIĆ, RAIĆEVA 3, GRADAC,

-         DRAŽEN STIPIĆ, JEDRO 6, GRADAC.

Ako kandidat ne pristupi provjeri znanja, smatra se da je povukao prijavu na oglas.

 

PROČELNIK JUO

Jarmila Tomić

Dostaviti:

-         Internet stranica Općine Gradac,

-         Oglasna ploča,

-         Pismohrana, ovdje