03.10. 2017.

Obavijest o odlaganju krupnog otpada


O  b  a  v  i  j  e  s  t

 

Obavještavaju se stanovnici općine Gradac da je do daljnjega zabranjeno odlaganje krupnog otpada, granja, građevinskog materijala i sl. na javim površinama pored kontejnera na području cijele općine Gradac.

Za besplatan odvoz svega gore navedenog jedan put godišnje možete se obratiti Komunalnom održavanju d.o.o. Ploče na broj telefona

020/414-503 koji će Vam, po dogovoru,  dovesti kontejner u blizini kuće.

Svako odlaganje najstrože će kažnjavati komunalno redarstvo općine Gradac.