• Početna
  • .
  • Info
  • .
  • Novosti i obavijesti
  • .
  • Obavijest o o provedbi postupka ocjene o potrebi strateške procjene utjecaja na okoliš za Urbanistički plan uređenja poslovne zone unutar građevinskog naselja - K2, K3 Drvenik
15.01. 2019.

Obavijest o o provedbi postupka ocjene o potrebi strateške procjene utjecaja na okoliš za Urbanistički plan uređenja poslovne zone unutar građevinskog naselja - K2, K3 Drvenik


 Općina Gradac pokrenula je postupak ocjene o potrebi strateške procjene utjecaja na okoliš za Urbanistički plan uređenja poslovne zone unutar građevinskog naselja - K2, K3 Drvenik  u skladu s mišljenjem Upravnog odjela za komunalne poslove, komunalnu infrastrukturu i zaštitu okoliša Splitsko dalmatinske županije KLASA: 351-01/18-01/1083, URBROJ: 2181/1-10/14-09-0002 od 03. siječnja 2019. godine.

Tijelo nadležno za provedbu postupka ocjene o potrebi strateške procjene utjecaja na okoliš je Jedinstveni upravni odjel Općine Gradac. Nacrt predmetnog Plana  je dostavljen nadležnim javnopravnim tijelima i pravnim osobama radi davanja mišljenja.

  • PODIJELITE