11.12. 2018.

OBAVIJEST O LOKACIJAMA SPREMNIKA ZA ODVOJENO SAKUPLJANJE KOMUNALNOG OTPADA NA PODRUČJU OPĆINE GRADAC


1. U GRADCU:
a) Ulica Jadranska iznad parkinga hotela „Laguna“ (spremnici za plastiku, papir, staklo)
b) Ulica Jadranska kod skretanja za Dječji vrtić (spremnici za plastiku, papir, staklo + tekstil)
c) Ulica Kralja Tomislava  kod Osnovne škole Gradac (spremnici za papir)
d)     Ulica Konopljike ( spremnici za plastiku, papir, staklo) 
 
 
2. U BRISTU:
a) Predio Somine na parkingu kod autobusne stanice (spremnici za plastiku, papir, staklo)
 
 
3. U PODACI:
a) Na državnoj cesti D8- Jadranska magistrala kod križanja s ulicom Primorski put (spremnici za plastiku, papir, staklo)
 
4. U ZAOSTROGU:
a) Ulica fra Andrije K.M. kod zgrade Turističkog društva Zaostrog (spremnici za plastiku, papir, staklo)
 

5. U DRVENIKU:
a) Donja Vala kod hotela „Quercus“ (spremnici za plastiku, papir, staklo,tekstil)
 
  • PODIJELITE