20.12. 2018.

Obavijest o izradi Strategije razvoja Općine Gradac


 
Poštovani mještani, 
Općina Gradac započela je proces izrade najvažnijeg strateškog dokumenta za razdoblje od narednih pet godina - Strategija razvoja općine Gradac.  Strategija razvoja Općine Gradac  je temeljni strateški dokument koji na jednom mjestu analizira stanje razvoja i predlaže razvojne pravce za sve ključne sektore razvoja Općine Gradac. 
Strategija razvoja mora odgovoriti na potrebe lokalne zajednice, ali uzimajući u obzir postojeće kapacitete i mogućnosti razvoja. Ključni element strategije razvoja je Akcijski plan, odnosno provedbeni plan kojim se definiraju rokovi, financijska konstrukcija, kao i odgovorne strane za izvršenje planiranih mjera i aktivnosti. Kako bi ovakav jedan dokument bio relevantan, prethodi mu strukturirani metodološki proces te korištenje različitih metoda i tehnika prikupljanja i obrade informacija - ankete, fokus grupe, koordinacijski sastanci, analize dokumentacije i slično.
Ovim putem molimo sve mještane da se odazovu na pozive za  Fokus grupe koje su planirane kroz siječanj i veljaču, a o vremenu održavanja biti ćete pravovremeno obaviješteni.
 
S poštovanjem, 
 
OPĆINSKI NAČELNIK
  OPĆINE GRADAC 
Matko Burić, mag.polit.
 
  • PODIJELITE