• Početna
  • .
  • Info
  • .
  • Novosti i obavijesti
  • .
  • Javno savjetovanje - Nacrt prijedloga Odluke o visini paušalnog poreza na dohodak po krevetu odnosno po smještajnoj jedinici u kampu
08.01. 2019.

Javno savjetovanje - Nacrt prijedloga Odluke o visini paušalnog poreza na dohodak po krevetu odnosno po smještajnoj jedinici u kampu


Temeljem članka 11. Zakona o pravu na pristup informacijama („Narodne novine“ broj 25/13, 85/15), jedinice lokalne samouprave dužne su provoditi savjetovanje s javnošću pri donošenju općih akata odnosno drugih strateških ili planskih dokumenata kad se njima utječe na interes građana i pravnih osoba. 

Ovim prijedlogom Odluke utvrđeni su iznosi paušalnog poreza za sva naselja Općine Gradac u istom iznosu od 345,00 kuna na način da se iznosi paušalnog poreza izjednačavaju s iznosom boravišne pristojbe za A razred. 

 

Rok za očitovanje zainteresirane javnosti je zaključno s danom 16. siječnja 2019. godine.
Adresa e-pošte na koju se šalju očitovanja zainteresirane javnosti na propisanom obrascu: pravnik@opcinagradac.hr 

 

 
  • PODIJELITE