Aktiviraj pristupačnost
Operativni program za pomorstvo i ribarstvoEuropski strukturni i investicijski fondovi
  • Početna
  • .
  • Info
  • .
  • Novosti i obavijesti
  • .
  • Javni poziv za financiranje programa / projekata od interesa za opće dobro koje provode udruge na području Općine Gradac za 2021. godinu
03.02. 2021.

Javni poziv za financiranje programa / projekata od interesa za opće dobro koje provode udruge na području Općine Gradac za 2021. godinu


U prilogu možete pročitati detalje vezane za Javni poziv za financiranje programa / projekata od interesa za opće dobro koje provode udruge na području Općine Gradac za 2021. godinu.

Također možete preuzeti i ostale dokumenta kao što su 'Upute za prijavitelje udruge 2021.godine'.

Obrasci koje možete preuzeti su 'Obrazac A', 'Obrazac B', 'Obrazac C' i 'Obrazac o izvještaju o radu'.

Nadalje, možete također preuzeti i 'Izjavu o nepostojanju dvostrukog financiranja' i 'Izjavu o nekažnjavanju'.