• Početna
  • .
  • Info
  • .
  • Novosti i obavijesti
  • .
  • Javni poziv za financiranje programa / projekata od interesa za opće dobro koje provode udruge na području Općine Gradac za 2018. godinu
25.01. 2018.

Javni poziv za financiranje programa / projekata od interesa za opće dobro koje provode udruge na području Općine Gradac za 2018. godinu


 

Predmet Javnog poziva je prikupljanje pisanih prijedloga za provedbu programa i projekata od interesa za opće dobro, a koji će se sufinancirati iz Proračuna Općine Gradac za 2018. godinu. 

Po ovom Javnom pozivu u Proračunu Općine Gradac za 2018. godinu osigurano je 255.000,00 kn.  

 

  • PODIJELITE