• Početna
  • .
  • Info
  • .
  • Novosti i obavijesti
  • .
  • Javni Natječaj za prijam u službu u Jedinstveni upravni odjel Općine Gradac- Viši stručni suradnik za projekte i EU fondove na neodređeno vrijeme(jedan izvršitelj/ica), uz obvezni probni rad od 3 (tri) mjeseca
31.01. 2018.

Javni Natječaj za prijam u službu u Jedinstveni upravni odjel Općine Gradac- Viši stručni suradnik za projekte i EU fondove na neodređeno vrijeme(jedan izvršitelj/ica), uz obvezni probni rad od 3 (tri) mjeseca


U natječaju za prijam u službu u Jedinstveni upravni odjel Općine Gradac - VIŠI STRUČNI SURADNIK za projekte i EU fondove na neodređeno vrijeme(jedan izvršitelj/ica), uz obvezni probni rad od 3 (tri) mjeseca, objavljenog u Narodnim novinama broj 9/2018 od 26. siječnja 2018. godine u dijelu teksta natječaja koji se odnosi na posebne uvjete koje kandidati/kandidatkinje moraju ispunjavati mijenja se točka jedan koja sada glasi: 

- Magistar struke ili stručni specijalist društvenog, tehničkog, humanističkog ili prirodoslovnog smjera.
 
Prijave na natječaj podnose se u roku od 8 dana od objave ovog ispravka i dopune u Narodnim novinama.
U ostalom dijelu Javni natječaj objavljen u Narodnim novinama broj 9/2018 od 26. siječnja 2018. godine ostaje nepromijenjen. 
Ispravak i dopuna natječaja biti će objavljeni u Narodnim novinama, web stranici Općine Gradac te na oglasnim pločama na području Općine Gradac. 
  • PODIJELITE