• Početna
  • .
  • Info
  • .
  • Novosti i obavijesti
  • .
  • Javni natječaj za prijam u službu u Jedinstveni upravni odjel Općine Gradac-Viši stručni suradnik za pripremu i provedbu projekata
23.07. 2020.

Javni natječaj za prijam u službu u Jedinstveni upravni odjel Općine Gradac-Viši stručni suradnik za pripremu i provedbu projekata

   


  Na temelju članka 20. Zakona o službenicima i namještenicima u lokalnoj i područnoj (regionalnoj) samoupravi („Narodne novine“ broj 86/08, 61/11, 04/18 I 112/19) povjerenstvo za provedbu natječaja  za prijam u službu  Višeg stručnog suradnika za pripremu i provedbu projekata– 1 izvršitelj/ica telefonskim putem navedenim u molbi  obavijestilo je kandidate koji ispunjavaju formalne uvjete propisane natječajem. 

 
Prethodna provjera znanja i sposobnosti održat će se 12. kolovoza 2020. godine u prostorijama Općine Gradac s početkom u 10.00 sati.