28.05. 2018.

IZJAVA O ZAŠTITI PRIVATNOSTI I SIGURNOSTI OSOBNIH PODATAKA


Sukladno Uredbi (EU) 2016/679 Europskog parlamenta i Vijeća od 27. travnja 2016. o zaštiti pojedinaca u vezi s obradom osobnih podataka i o slobodnom kretanju takvih podataka te o stavljanju izvan snage Direktive 95/46/EZ (dalje: Opća uredba o zaštiti podataka),  Općina Gradac  u svom radu obvezuje se postupati u skladu sa poštivanjem i zaštitom osobnih podataka i privatnosti korisnika ovih mrežnih stranica, sve dok se oni koriste u okviru dozvoljenih uvjeta korištenja.

 
Osobnim podacima smatraju se svi podaci kojima se utvrđuje identitet te podaci potrebni za komunikaciju (npr. prezime i ime, adresa stanovanja, adresa e-pošte, kontakt brojevi telefona i sl.).
Isti će biti prikupljani isključivo ako ih korisnik dobrovoljno dostavi putem ove mrežne stranice, elektroničke pošte ili na bilo koji drugi način.
Ove podatke koristimo u svrhu odgovora na upit korisnika ili dostavu traženih informacija, za pokretanje odnosno vođenje postupaka iz naše nadležnosti na zahtjev korisnika, sakupljanja statističkih podataka korištenja ovih mrežnih stranica, poboljšanja iskustva pristupa stranici te se u druge svrhe neće koristiti.
 
Općina  Gradac neće učiniti ni na bilo koji način dostupnima Vaše osobne podatke trećima, već će nakon ispunjenja svrhe prikupljanja podataka iste obrisati.
U svakom trenutku imate pravo uvida, pravo ispravka, dopune ili brisanja danih podataka te pravo odustati od date privole za obradu Vaših podataka i zatražiti prestanak njihove daljnje obrade. 
 
OPĆINA GRADAC
  • PODIJELITE