31.03. 2015.

Popis ugovora općine Gradac sklopljenih u 2014. godini


                 POPIS UGOVORA OPĆINE GRADAC SKLOPLJENIH TIJEKOM 2014.godine

 

1.      Soboslikarski radovi u zgradi Općine, GO Mrvica, Gradac, 21 799,76 kn

2.       Izgradnja javne rasvjete u Zaostrogu, AC Elektro, Draževitići, 243 275,00 kn

3.       Izgradnja javne rasvjete u Podaci, AC Elektro, Draževitići, 21.405,00 kn

4.      Zakup kemijskih WC kabina, Novitas, Makarska, 9 990,00 kn

5.      Sanacija ravnog krova zgrade Općine, Demius-Dox, Opuzen, 2 500,00 kn

6.      Sanacija ulica Jadranska i Konopljike u Gradcu, Željko Anković, 5 000,00 kn

7.      Izgradnja instalacije javne rasvjete u Podaci, AC Elektro, Draževitići, 53 250,00 kn

8.      Ugovor o djelu – ekspert javne nabave, Hrvoje Pejić, Makarska, 1 000,00 kn

9.      Projekt energetske učinkovitosti modernizacije javne rasvjete, FZOEP, 425 000,00 kn

10.    Najam pročišćavača, Joško Grljušić, Split, 7 600 ,00 kn

11.   Građenje kanalizacijskog sustava Brist, Vodopšrivreda Vrgorac, 649 768,84 kn

12.   Javni radovi uređenje groblja Drvenik, Limont, Metković, 47 040,63 kn

13.   Izgradnja instalacije javne rasvjete na magistrali Gradac, AC Elektro, Draževitići, 49 968,75 kn

14.   Sanitarna zaštita-deratizacija, dezinfekcija, dezinsekcija, ZESS, Zagreb, 129 625,00 kn

15.   Uređenje ureda Općine Gradac, IZO-Mont, Igrane, 25 312,50 kn

16.   Godišnji zakup poslovnih prostora u Podaci, Osijek Koteks, 28 800,00 kn

17.   Uspostava sustava FMC u radu Općine Gradac, EKO-Vet, Vukovar, 28 750,00 kn

18.   Uređenje plaže Drvenik, Karma, Zavojane, 40 000,00 kn

19.   Izgradnja stubišta za plažu u Podaci, Veža doo, Brist,  39 831,25 kn

20.   Hortikulturno uređenje spomen parka Drvenik, UO Murtela, Tučepi, 34 915,00 kn

21.   Uređenje šetnice u Podaci, Kremenik doo, Drvenik, 59 985,00 kn

22.   Asfaltiranje cesta na području općine Gradac, Županijske ceste, Split, 139 164,00 kn

23.   Sufinanciranje simpozija dr Niko Andrijašević, TZ županije SD, 5 000,00 kn

24.   Rasvjetna tijela za javnu rasvjetu u Gradcu, Brodomerkur, Split, 401 725,00 kn

25.   Savjetovanje i provođenje PR aktivnosti, Artur jdo, Split, 21 000,00 kn

26.   Odvjetničke usluge, Željko Ravlić, Makarska, 30 000,00 kn

27.   Odvodnja na području općine Gradac, Županija SD, 214 519,78 kn

28.   Prometna infrastruktura, Županija SD, 100 000,00 kn

29.   Geodetski radovi, Geokompas, Split, 33 200,00 kn+pdv

30.   Hortikulturno održavanje zelenih površina, Pinus-point, Proložac donji, 99 987,99 kn

31.   Projektna dokumentacija kanalizacije Brist, Akvaprojekt, Split, 47 500,00 kn

32.   Nadzor gradnje kanalizacije Brist, Akvaprojekt, Split, 50 000,00 kn

33.   Nabava i postavljanje plažnih ograda, NIS-plastik, Promajna, 59 050,00 kn

34.   Urbanističko planiranje, Urbos, Split, 2 627,00+pdv

35.   Urbanističko planiranje, Urbos, Split, 3 153,90 + pdv

36.   Urbanističko planiranje, Urbos, Split, 3 153,90 + pdv

37.   Autorsko djelo – ansambl Music forever, uz simpozij, Alma Mimica, Split, 7 417,95 kn

38.   Izvješće o stanju u prostoru, Urbos, Split, 61 000,00 kn

39.   Komunalna oprema – kontejneri, kante, Gradatin, Sesvete, 110 660,00 kn

40.   Izgradnja javne rasvjete- Jadranska i Dalmatinska, AC Elektro, Draževitići, 62 072,50 kn

41.   Autorsko djelo uz simpozij, Ivan Pederin, Split, 510 kn

42.   Autorsko djelo uz simpozij, Josip Karamatić, Makarska, 510 kn

43.   Autorsko djelo uz simpozij, Božidar Petrač, Zagreb,510 kn

44.   Autorsko djelo uz simpozij, Željko Ivanković, Sarajevo, 950 kn

45.   Autorsko djelo uz simpozij, Zdravko Zima, Zagreb, 510 kn

46.   Autorsko djelo uz simpozij, Đuro Vidmarović, Zagreb, 510 kn

47.   Autorsko djelo uz simpozij, Marinko Šišak, 510 kn

48.   Autorsko djelo uz simpozij, Jakša Fiamengo, Komiža, 510 kn

49.   Autorsko djelo uz simpozij, Tihomil Maštrović, Zadar, 740 kn

50.   Grobna oprema – hladnjak 2/1, Senta doo, Križevci, 40 000,00 kn

51.   Idejni projekt prostora uz more u Zaostrogu, Vlasta Marčić, Split, 40 000,00 kn

52.   Idejni projekat šetnice u Podaci, Vlasta Marčić, Split, 49 750,00 kn

53.   Autorsko djelo uz simpozij, Zvjezdana Rados, Zadar, 510 kn

54.   Uređenje dijela rive u Drveniku, Kremenik, Drvenik, 86 900,00 kn

55.   Građevinski radovi na području Debeli brig-Mljačići, Refugo, Gradac, 71 250,00 kn

56.   Sufinanciranje radova u portu Drvenik, Županija SD, 84 000,00 kn

57.   Autorsko djelo uz simpozij, Emilio Marin, 510 kn

58.   Prometna infrastruktura, Županija SD, 110 000,00 kn