17.03. 2016.

Odluka o visini grobne naknade za dodjelu grobnog mjesta na korištenje na neodređeno vrijeme


 REPUBLIKA HRVATSKA

SPLITSKO – DALMATINSKA ŽUPANIJA

OPĆINA GRADAC

OPĆINSKO VIJEĆE

Klasa: 022-05/16-01/15

Urbroj: 2147-04/16-01

 

Gradac,  15. ožujka 2016. godine

 

Na temelju članka 25. Statuta Općine Gradac („Službeni glasnik“  broj 79/09, 01/13, 02/13)  i članka 15. Odluke o grobljima ( „Službeni glasnik“  broj 21/99), Općinsko vijeće općine Gradac na svojoj 15. sjednici održanoj 15. ožujka 2016. godine donosi

 

 

ODLUKU

o visini grobne naknade za dodjelu grobnog mjesta na korištenje na neodređeno vrijeme

 

Članak 1.

 

Ovom Odlukom propisuje se visina naknade kod dodjele grobnog mjesta na mjesnom groblju Gradac.

 

Članak 2.

 

Visina naknade kod dodjele grobnog mjesta utvrđuje se kako slijedi :

-          za obiteljsku grobnicu sa tri ležaja    28.000,00 kn.

-          za obiteljsku grobnicu sa šest ležaja 36.000,00 kn.

 

Članak 3.

 

Korisnicima kojim je dodijeljeno grobno mjesto na korištenje izdat će se rješenje o dodjeli grobnice i plaćanju naknade za dodijeljenu grobnicu.

 

Članak 4.

 

Ova Odluka stupa na snagu danom donošenja, a objaviti će se „ Službenom glasniku“ , službeno glasilo Općine Gradac.

 

 

 

 

 

                                                                                                                   Predsjednik

Općinskog vijeća općine Gradac

                                                                                                 Branko Kosović