• Početna
  • .
  • Info
  • .
  • Novosti i obavijesti
  • .
  • Odluka o imenovanju Radne skupine za izradu strategije razvoja općine Gradac za razdoblje od 2017. do 2019. godine
16.01. 2017.

Odluka o imenovanju Radne skupine za izradu strategije razvoja općine Gradac za razdoblje od 2017. do 2019. godine


 REPUBLIKA HRVATSKA

SPLITSKO-DALMATINSKA ŽUPANIJA

OPĆINA GRADAC

OPĆINSKI NAČELNIK

 

KLASA: 022-05/17-03/10

URBROJ: 2147-04-17-03

 

Gradac, 16. siječnja 2017.

 

 

 

         Na temelju članka 45. Statuta općine Gradac („Službeni glasnik“, službeno glasilo općine Gradac, br. 79/99, 01/13, 02/13), općinski načelnik općine Gradac dana 16. studenog  2017. godine donosi

 

 

 

ODLUKU

o imenovanju Radne skupine  za izradu strategije razvoja općine Gradac za razdoblje od 2017. do 2019. godine

 

 

                                                            I

U Radnu skupinu za izradu strategije razvoja općine Gradac za razdoblje od 2017. do 2019. godine  imenuju se tri člana  i to:

1.     Ivan Kosović

2.     Davor Andrijašević

3.     Jarmila Tomić

 

 

                                                           II

         Ova Odluka stupa na snagu danom donošenja.

 

 

 

                                                         Općinski načelnik općine Gradac

                                                                        Ivan Kosović

 

 

         Dostaviti: - imenovanima

-         pismohrana općinskog načelnika