Aktiviraj pristupačnost
20.05. 2015.

Obavijesti


 O B A V I J E S T I

POZIVAJU SE VLASNICI BRODICA KOJE SE NALAZE NA PLAŽAMA I NA JAVNIM POVRŠINAMA NA PODRUČJU OPĆINE GRADAC DA IH SA ISTIH UKLONE NAJKASNIJE DO 01. 06. 2015. GODINE.

OBZIROM NA POČETAK TURISTIČKE SEZONE ZABRANJUJU SE SVI GRAĐEVINSKI RADOVI NA PODRUČJU OPĆINE GRADAC, TE JE POTREBNO UKLONITI SVE SKELE, ŠUT, ŽALO I OSTALI GRAĐEVINSKI MATERIJAL S JAVNIH POVRŠINE I PRIVATNIH POVRŠINA KOJE GLEDAJU NA JAVNE POVRŠINE NAJKASNIJE DO 01. 06. 2015. GODINE.

SVI PREKRŠITELJI BITI ĆE KAŽNJENI NOVČANOM KAZNOM U VISINI OD 1.000,00 KUNA SUKLADNO ODLUCI O KOMUNALNOM REDU OPĆINE GRADAC.

OPĆINA GRADAC