10.03. 2015.

Obavijest za UDRUGE


O B A V I J E S T
 
Pozivaju se sve neprofitne organizacije (UDRUGE) s područja općine Gradac, koje su u 2014. godini  ostvarile donacije iz proračuna općine Gradac,  a koje do sada NISU podnijele svoja izvješća o namjenski utrošenim sredstvima, da ista podnesu ZAKLJUČNO sa 31. ožujkom 2015. godine.
Izvješće treba sadržavati kratki opisni dio, te preslike dokaza o ostvarenim rashodima (račune  dobavljača, ugovore, putne naloge, zapisnike i sl.)
IZVJEŠĆE JE UVJET  ZA NOVE DONACIJE IZ PRORAČUNA OPĆINE GRADAC, prema propisima o financijskom poslovanju i fiskalnoj odgovornosti.