06.05. 2015.

Obavijest - razvoj poljoprivrednih gospodarstava


 Klasa: 900-01/15-01/0006

Ur.broj:2181-223-01-15-01

Split, 05. svibnja 2015.  

                                                                                                                                         Gradonačelnici i Načelnici

                                                                                                                             Prema dostavnoj listi

Poštovani  gradonačelnici i načelnici,

U okviru mjere M06 «Razvoj poljoprivrednih gospodarstava i poslovanja» iz Programa ruralnog razvoja Republike Hrvatske za razdoblje 2014. – 2020. raspisan je natječaj iz podmjere 6. 3. <Potpora razvoju malih poljoprivrednih gospodarstava>.

Ovaj natječaj je zanimljiv jer se za razliku od prethodnih natječaja iz mjera 4.1. i 4.2., na njega mogu javljati mala poljoprivredna gospodarstva i dobiti 100% bespovratna sredstva u iznosu do 15.000,00 eura za razvoj svojih poljoprivrednih gospodarstva. Prijava na navedeni natječaj zahtjeva dosta jednostavniju proceduru u odnosu na druge raspisane natječaje. Ovaj natječaj je interesantan za mlade poljoprivrednike i sve one koji imaju status nezaposlenih osoba tako da će JU „RERA“ SD  u suradnji s HZZ-om u vremenu od 11.  do 25. svibnja organizirati prezentacije navedenog natječaja u 11. jedinica lokalne samouprave Splitsko-dalmatinske županije. Naš cilj je animirati što veći broj potencijalnih korisnika, kako bi u što većoj mjeri u našoj županiji iskoristili raspoloživa bespovratna sredstva, potakli investicije u poljoprivredi i time smanjili broj nezaposlenih.

Na radionicama očekujemo i prisustvovanje predstavnika vaših gradskih i općinskih vijeća te predstavnika resornih upravnih odjela.

Radionica za područje Grada Makarske i Općina Brela, Baška Voda, Tučepi, Podgora i Gradac  održat će se 13. svibnja 2015. u 11:00h u prostorijama Općinske vijećnice, Kraj 46, 21325 Tučepi.

Srdačan pozdrav,                                                                    

                                                                                                                             v.d. ravnatelj

Jozo Sarač, dipl. oec

Najvažnije informacije iz pravilnika:

1)Vrsta potpore

Potpora se dodjeljuje obliku bespovratnih financijskih sredstava.za provođenje prihvatljivih aktivnosti navedenih u poslovnom planu.

Visina potpore po korisniku iznosi 15.000 eura u kunskoj protuvrijednosti.

Isplata se vrši u dvije rate.

– isplata prve rate u iznosu od 50% ukupno odobrene javne potpore nakon odluke o dodjeli potpore,

– isplata druge/zadnje rate će se slijediti nakon provedenih aktivnosti prikazanih u poslovnom planu.

Potpora unutar ovog tipa operacije može se dodijeliti samo jednom u cijelom programskom razdoblju 2014-2020 po jednom korisniku.

2) Prihvatljivi korisnici

Korisnici su mala poljoprivredna gospodarstava.

3) Prihvatljive aktivnosti

- Kupnja domaćih životinja, jednogodišnjeg i višegodišnjeg bilja, sjemena i sadnog materijala,

- Kupnja, građenje i/ili opremanje zatvorenih/zaštićenih prostora i objekata te ostalih gospodarskih objekata uključujući vanjsku i unutarnju infrastrukturu u sklopu poljoprivrednog gospodarstva u svrhu obavljanja poljoprivredne proizvodnje i/ili prerade proizvoda iz Priloga I. ovoga Pravilnika osim proizvoda ribarstva

- Kupnja ili zakup poljoprivrednog zemljišta

- Kupnja poljoprivredne mehanizacije, strojeva i opreme,

- Podizanje novih i/ili restrukturiranje postojećih višegodišnjih nasada,

- Uređenje i poboljšanje kvalitete poljoprivrednog zemljišta u svrhu poljoprivredne proizvodnje,

- Građenje i/ili opremanje objekata za prodaju i prezentaciju vlastitih poljoprivrednih proizvoda uključujući i troškove promidžbe vlastitih poljoprivrednih proizvoda,

4)Uvjeti prihvatljivosti

Poljoprivredno gospodarstvo u trenutku podnošenja zahtjeva za potporu pripada ekonomskoj veličini iskazanoj u ukupnom standardnom ekonomskom rezultatu poljoprivrednog gospodarstva od 2.000 eura do 7.999 eura.

U trenutku podnošenja zahtjeva za potporu poljoprivredno gospodarstvo mora biti upisano u Upisnik poljoprivrednih gospodarstva sukladno Zakonu o poljoprivredi.

Korisnik je dužan izraditi poslovni plan za razvoj malog poljoprivrednog gospodarstva u skladu s odredbama iz Priloga V.  Pravilnika.

Korisnik u poslovnom planu obavezno mora definirati ciljeve, a koji se odnose na:

– modernizaciju i/ili unapređenje procesa rada i poslovanja i/ili

– povećanje proizvodnog kapaciteta iskazanom kroz povećanje ukupnog standardnog ekonomskog rezultata.

Korisnik je dužan ostati unutar poljoprivrednog gospodarstva i zadržati poljoprivredno gospodarstvo najmanje pet godina nakon konačne isplate potpore iz ove mjere.