28.12. 2016.

Obavijest o vremenu održavanja prethodne provjere znanja i sposobnosti


 Povjerenstvo za provedbu natječaja  za prijam u službu Vlastiti pogon na radno mjesto lučki redar na neodređeno vrijeme(jedan izvršitelj/ica), uz obvezni probni rad od 3 (tri) mjeseca objavljuje

 

OBAVIJEST

o vremenu održavanja prethodne provjere znanja i sposobnost

 

 

Pisano testiranje održati će se u prostorijama Općine Gradac dana 04. siječnja 2016. godine u 10:00 sati.

Povjerenstvo je utvrdilo da pisanom testiranju može pristupiti slijedeći kandidat:

-         Marin Jurić,

 

S kandidatom koji na pisanom testiranju ostvari najmanje ili više od 50% ukupnog mogućeg broja bodova, Povjerenstvo za provedbu natječaja provest će intervju istog dana.

Upute i obavijesti kandidatima / kandidatkinjama, te pravila i postupak prethodne provjere znanja i sposobnosti kandidata, objavljene su na web stranici općine Gradac ww.opcinagradac.hr

 

 

 

POVJERENSTVO ZA PROVEDBU

                                                                                                                NATJEČAJA

 

Dostaviti:

-         Oglasna ploča Općine Gradac

-         Internet stranica Općine Gradac