04.04. 2016.

Obavijest o lokacijama odvojenog prikupljanja otpada na području općine Gradac


 OBAVIJEST  O LOKACIJAMA ODVOJENOG PRIKUPLJANJA OTPADA

NA PODRUČJU OPĆINE GRADAC
 
 
Od dana 15.3.2016. se, sukladno odredbama Zakona o gospodarenju otpadom, na području općine Gradac otpad prikuplja i odvojeno.
 
U tom cilju Općina je odredila lokacije na kojim se tako prikuplja otpad:
 
Gradac –       Jadranska ulica -  kod hotela Laguna
                        Jadranska ulica - Vranjački potok
                          Ulica Konopljike
 
Brist -                        magistrala -  predio Marušići
 
Podaca -       Kapeć
Magistrala
 
Zaostrog -     ulica A. K .Miošića
 
Drvenik -       Donja Vala -  parking
Gornja Vala – Čmilje
 
Pored ovog, Općina je omogućila i prikupljanje odbačene odjeće i obuće u posebnim kontejnerima za tekstil i obuću na sljedećim lokacijama:
Gradac – Jadranska ulica – Vranjački potok
Drvenik – Donja Vala – parking
 
Krupni otpad u travnju 2016. godine odoziti će se svake prve i treće srijede u mjesecu, odnosno 06. i 20. travnja. U svibnju 2016. godine odvoziti će se SVAKE SRIJEDE, dok za vrijeme turističke sezone neće biti odvoza krupnog otpada.
 
Mole se svi građani da poštuju nove ekološke standarde i pridonesu povećanju svijesti žitelja naše općine doprinosom odvojenom prikupljanju otpada, te da krupni otpad ostavljaju pored kontejnera u večernjim satima u utorak (dan prije odvoza) ili u ranim jutarnjim satima u srijedu.
 
Hvala !
 
Kontakt

Općina Gradac
službene internet stranice

Stjepana Radića 3
HR-21 330 Gradac

Telefon: +385 (0)21 697 601
Fax: +385 (0)21 697 549
E-mail: info@opcinagradac.hr

Radno vrijeme:
Ponedjeljak - Petak : 07:30 - 15:30 h