Aktiviraj pristupačnost
  • Početna
  • .
  • Info
  • .
  • Novosti i obavijesti
  • .
  • Obavijest korisnicima površina u privatnom vlasništvu na području općine Gradac koje se koriste za gospodarsku djelatnost
08.03. 2016.

Obavijest korisnicima površina u privatnom vlasništvu na području općine Gradac koje se koriste za gospodarsku djelatnost


                                 O B A V I J E S T  

KORISNICIMA POVRŠINA U PRIVATNOM VLASNIŠTVU NA PODRUČJU OPĆINE GRADAC KOJE SE KORISTE ZA GOSPODARSKU DJELATNOST

OBAVJEŠTAVAJU SE SVI KORISNICI POVRŠINA U PRIVATNOM VLASNIŠTVU NA PODRUČJU OPĆINE GRADAC, A KOJE SE KORISTE ZA GOSPODARSKU DJELATNOST DA SVOJE ZAHTJEVE ZA DOBIVANJE 

S U G L A S N O S T I  OPĆINE GRADAC O KORIŠENJU ISTIH ZA 2016. GODINU TREBAJU DOSTAVITI NA ADRESU:

OPĆINA GRADAC, 21 330 GRADAC, STJEPANA RADIĆA 3

NAJKASNIJE DO 15. SVIBNJA 2016. GODINE.

 

PISMENA ZAMOLBA PODNOSITELJA ZAHTJEVA KOJI TRAŽI SUGLASNOST ZA KORIŠTENJE POVRŠINE U PRIVATNOM VLASNIŠTVU TREBA SADRŽAVATI:

-     IME, PREZIME I ADRESU PODNOSITELJA ZAHTJEVA;

-     NAZIV OBRTA, TVRTKE, OPG-A;

-    ADRESU POVRŠINE ZA KOJU SE TRAŽI SUGLASONST;

-    PRESLIK UGOVORA IZMEĐU PODNOSITELJA ZAHTJEVA I VLASNIKA PREDMETNE POVRŠINE;

-     IZJAVU DA LI SE PREDMETNOJ POVRŠINI MOŽE PRISTUPITI S JAVNO-PROMETNE POVRŠINE;

-      IZJAVU UGOSTITELJSKOG OBJEKTA, PRIVATNE KUĆE, HOTELA I SL. (UDALJENOG DO 100 M OD PREDMETNE POVRŠINE) DA DJELATNICI NA PREDMETNOJ POVRŠINI MOGU KORISTITI SANITARNI ČVOR NAVEDENOG OBJEKTA;

-     OPIS ŠTANDA, PULTA I SL. (VELIČINA ŠTANDA, MATERIJAL OD KOGA JE IZRAĐEN, DA LI JE OTVORENI ILI ZATVORENI) KOJI ĆE SE POSTAVITI NA PREDMETNOJ POVRŠINI;

-     NAVESTI ŠTO ĆE SE PRODAVATI NA PREDMETNOJ POVRŠINI (SUVENIRI, PLAŽNI PROGRAM, VOĆE I POVRĆE I SL.)

 

                                                     Općinski načelnik                                                                     općine Gradac

                                                                                                                                                         Ivan Kosović