08.03. 2016.

Obavijest korisnicima javnih površina


         O  B  A  V   I  J  E  S  T

KORISNICIMA JAVNIH POVRŠINA

 

OBAVJEŠTAVAJU SE SVI DOSADAŠNJI I BUDUĆI KORISNICI JAVNIH POVRŠINA NA PODRUČJU OPĆINE GRADAC DA ZAHTJEVE ZA KORIŠTENJE JAVNE POVRŠINE ZA 2016. GODINU TREBAJU POSLATI NA ADRESU:

OPĆINA GRADAC, 21330 GRADAC, STJEPANA RADIĆA 3

NAJKASNIJE DO 15. SVIBNJA 2016. GODINE.

PISMENA ZAMOLBA ZA KORIŠTENJE JAVNE POVRŠINE TREBA SADRŽAVATI:

-         IME PODNOSITELJA ZAHTJEVA I NJEGOVU PUNU ADRESU STANOVANJA;

-         NAZIV OBRTA, TVRTKE, RJEŠENJA O VLASNIŠTVU OPG-A I SL.;

-         POVRŠINU TRAŽENE JAVNE POVRŠINE, ADRESU GDJE SE  NALAZI (PRECIZIRATI DA LI SE TRAŽENA POVRŠINA NALAZI S LIJEVE/DESNE STRANE ODREĐENOG OBJEKTA, GORNJE ILI DONJE STRANE CESTE), TE NAMJENU KORIŠTENJA (UGOSTITELSJKI ŠTEKAT, ŠTAND ZA PRODAJU VOĆA, SUVENIRA, PLAŽNOG PROGRAMA, PRODAJU BRODSKIH KARATA I SL).

SVI NEPOTPUNI I NEPRAVOVREMENO PRISTIGLI  ZAHTJEVI NEĆE SE RAZMATRATI, KAO I ZAHTJEVI ZA ONE JAVNE POVRŠINE ZA KOJE NISU IZMIRENA SVA DUGOVANJA PREMA OPĆINI GRADAC ZAKLJUČNO S 31.12.2015. GODINE, TE ĆE SE ISTE DATI NA KORIŠTENJE DRUGOM KORISNIKU.  

 

                                                                              OPĆINSKI NAČELNIK

                                                                                                                                               OPĆINE GRADAC

                                                                                                                                                 IVAN KOSOVIĆ