20.05. 2015.

Obavijest korisnicima javnih površina


 OBAVJEŠTAVAJU SE KORISNICI JAVNIH POVRŠINA NA PODRUČJU OPĆINE GRADAC DA ZAHTJEVE ZA NAJAM ISTIH ZA 2015. GODINU TREBAJU DOSTAVITI OPĆINI GRADAC DO 
01. LIPNJA 2015. GODINE. ZAHTJEV TREBA SADRŽAVATI PUNO IME I PREZIME, ADRESU, NAZIV OBRTA (FIRME), KVADRATURU JAVNE POVRŠINE I ZA ŠTA ĆE SE ISTA KORISTITI. SVI KOJI OD OPĆINE GRADAC TRAŽE JAVNU POVRŠINU PRVI PUT MORAJU DOSTAVITI PRESLIK OBRTNICE ILI IZVODA IZ SUDSKOG REGISTRA IZ KOJEG JE VIDLJIVO DA SE KORISNIK MOŽE BAVITI DJELATNOŠĆU ZA KOJU TRAŽI JAVNU POVRŠINU.
SVI NEPOTPUNI ZAHTJEVI NEĆE SE RAZMATRATI, A SVI KOJI KORISTE JAVNU POVRŠINU BEZ POTPISANOG UGOVORA S OPĆINOM GRADAC BITI ĆE U PREKRŠAJU.