16.08. 2016.

Obavijest


 O B A V I J E S T o vremenu održavanja prethodne provjere znanja i sposobnosti kandidata / kandidatkinja prijavljenih na natječaj za višeg stručnog suradnika za pravne poslove u Jedinstveni upravni odjel općine Gradac

 

Pisano testiranje održati će se u prostorijama općine Gradac dana  22. kolovoza 2016. godine (ponedjeljak) u 09,00 sati. Povjerenstvo je utvrdilo da pisanom testiranju mogu pristupiti sljedeći kandidati :

-         Andrea Prce, Gnjile 7, 21330 Gradac

-         Ivana Popovac, Put Vrila 19a, Banja, 20344 Komin

 

 

S kandidatom koji na pisanom testiranju ostvari najmanje ili više od 50% ukupnog mogućeg broja bodova, Povjerenstvo za provedbu natječaja provest će intervju istog dana.

 

Upute i obavijesti kandidatima / kandidatkinjama, te pravila i postupak prethodne provjere znanja i sposobnosti kandidata, objavljene su na web stranici općine Gradac ww.opcinagradac.hr

 

Gradac, 16.08.2016.