• Početna
 • .
 • Info
 • .
 • Novosti i obavijesti
 • .
 • Javni poziv za financiranje programa / projekata od interesa za opće dobro koje provode udruge na području Općine Gradac za 2016. godinu
15.02. 2016.

Javni poziv za financiranje programa / projekata od interesa za opće dobro koje provode udruge na području Općine Gradac za 2016. godinu


REPUBLIKA HRVATSKA 
SPLITSKO DALMATINSKA ŽUPANIJA 
OPĆINA GRADAC
OPĆINSKI NAČELNIK
Klasa:022-05/16-03/31
Urbroj:2147-04-16-03
Gradac, 16. veljače 2016. godine

Na temelju članka 32. Zakona o udrugama (»Narodne novine« 74/14), članka 10. Pravilnika o financiranju javnih potreba Općine Gradac i članka 45. Statuta Općine Gradac, općinski načelnik Općine Gradac 16. veljače 2016.godine raspisuje 
 


Javni poziv za financiranje programa / projekata od interesa 
za opće dobro koje provode udruge na području Općine Gradac za 2016. godinu 

 


Članak 1.
 
 Predmet Javnog poziva je prikupljanje pisanih prijedloga za provedbu programa i projekata od interesa za opće dobro , a koji će se sufinancirati iz Proračuna Općine Gradac za 2016. godinu. 

Članak 2.

Financirat će se sljedeća prioritetna područja :

 • redovita djelatnost amaterskih klubova u sportu,
 • redovita djelatnost udruga u kulturi,
 • redovita djelatnost udruga s područja socijalne skrbi i humanitarne zaštite,
 • redovita djelatnost udruga proizašlih iz Domovinskog rata,
 • programi/projekti mladih te osoba treće životne dobi,
 • programi/projekti brige o osobama s posebnim potrebama,
 • vannastavni programi/projekti u školstvu,
 • programi/projekti ostalih udruga i neprofitnih organizacija koje svojim aktivnostima promiču opće vrijednosti od interesa za Općinu Gradac .


Članak 3.

Prijavu projekta na Javni poziv može podnijeti udruga koja je upisana u Registar udruga i djeluje najmanje jednu godinu u Republici Hrvatskoj zaključno s danom objave Javnog poziva, koja je programski usmjerena na rad u području navedenih društvenih djelatnosti iz članka 2. ovog Poziva. 

Članak 4.


 Prijedlozi programa moraju biti u pisanoj formi i trebaju obavezno sadržavati:

 • obrazac A (podaci o udruzi ),
 • obrazac B ( osnovni podaci o programu / projektu ),
 • obrazac C (proračun programa / projekta) ,
 • obrazac izjave o nepostojanju dvostrukog financiranja,
 • obrazac izjave o nekažnjavanju.

Navedeni obrasci mogu se preuzeti osobno u Općini Gradac ili na web stranici Općine Gradac. 

Članak 5.

Sve zainteresirane udruge mogu svoje projekte i programe prijaviti uz detaljan opis projekta / programa i sa svim popunjenim obrascima u zatvorenoj omotnici te ih dostaviti na adresu Općine Gradac, Stjepana Radića 3, 21330 Gradac s naznakom „ Prijava na Javni poziv za financiranje programa / projekata“. 

Članak 6 .

Ovaj Javni poziv otvoren  je do 20.ožujka 2016. godine. 

Članak 7.

Rezultati o dodjeli sredstava bit će objavljeni na Oglasnoj ploči te web stranici Općine Gradac.

Članak 8.

Ovaj Javni poziv objaviti će se na oglasnoj ploči Općine Gradac, na službenoj web-stranici te u  Službenom glasilu Općine Gradac „Službeni glasnik“.  
 


OPĆINSKI NAČELNIK 
OPĆINE GRADAC 

Ivan Kosović