gradac brist podaca zaostrog drvenik

Upravni odjeli

Jedinstveni upravni odjel

Jedinstveni upravni odjel obavlja komunalne, porezne i pravne poslove.

Sistematizacija radnih mjesta u općini Gradac

Jarmila Tomić, pročelnica jedinstvenog upravnog odjela

Andrea Prce, viši stručni suradnik za pravne poslove i službenik za informiranje

Ivana Andrijašević, viši stručni suradnik za proračun i financije

 

Zlatka Andrijašević, viši referent za proračun i financije 

Ljubomir Šarić, komunalni referent

Ariana Sinković, administrativni referent

Zorica Mirko, spremačica