Vlastiti komunalni pogon

  • Početna
  • .
  • Općina
  • .
  • Vlastiti komunalni pogon

Vlastiti komunalni pogon


Vlastiti komunalni pogon osnovan je 17.4.2010 godine, sa zadaćama čišćenja i potpunog ili djelomičnog održavanja javnih površina, nerazvrstanih cesta i objekata u posjedu/vlasništvu Općine Gradac, održavanja i upravljanja grobljima, i održavanja reda u luci Gradac i naplati lučkih pristojbi.

 
Vlastiti pogon Općine Gradac broji 8, a u sezoni 22 djelatnika, koji ispunjavaju postavljene zadaće.

Od 2011. godine upravitelj Vlastitog pogona je Dragan Andrijašević.