Aktiviraj pristupačnost
Operativni program za pomorstvo i ribarstvoEuropski strukturni i investicijski fondovi
30.04. 2024.

Održana početna konferencija projekta "Ruka ruci - faza III."

 Nastavak projekta „Ruka ruci -faza 3“ u Općini Gradac


Jučer je u Općini Gradac održana početna konferencija projekta “Ruka ruci - faza 3” iz nacionalnog programa “Zaželi – prevencija institucionalizacije”  koji se financira iz Europskog socijalnog fonda plus (ESF+). Potpisano je 13 ugovora o radu na period od 32 mjeseca sa pružateljima potpore koji će brinuti o 80-tak krajnjih korisnika.

Projekt je vrijedan 624 000 eura, a trajati će ukupno 36 mjeseci. Na samom početku konferencije sve nazočne pozdravio je i rekao nekoliko riječi o samom projektu načelnik Matko Burić, a predstavljanje projekta nastavila je voditeljica projekata Maja Barbir.