Aktiviraj pristupačnost
Operativni program za pomorstvo i ribarstvoEuropski strukturni i investicijski fondovi
06.03. 2024.

JAVNI POZIV ZA PRIJAVU KORISNIKA U PROJEKTU "RUKA RUCI - faza 3"


Na temelju Ugovora o dodjeli bespovratnih sredstava Kodni broj: SF.3.4.11.01.0447 od 28. veljače 2024. godine u okviru Programa Učinkoviti ljudski potencijali 2021-2027., Općina Gradac raspisuje Javni poziv za iskaz interesa za sudjelovanje u projektu „Ruka ruci- faza 3“. Prijave na Javni poziv za iskaz interesa korisnika zaprimaju se od 6. ožujka 2024. i otvoren je do kraja projekta 28. prosinca 2026. godine.

 
Prijava s potrebnom dokumentacijom može se poslati poštom ili osobno predati na adresi radnim danom od 7:30 do 15:30 sati.
 
Općina Gradac
 
Stjepana Radića 3
 
21 330 Gradac
 
Obrazac za prijavu i izjava nalaze se u prilogu. Potrebna dokumentacija navedena je u obrascu.
Kontakt

Općina Gradac
službene internet stranice

Stjepana Radića 3
HR-21 330 Gradac

Telefon: +38521697601
Fax: +385 (0)21 697 549
E-mail: info@opcinagradac.hr

Radno vrijeme:

Ponedjeljak - Petak: 07:30 - 15:30
Rad sa strankama: 08:00 - 11:00
Pauza: 11:30 - 12:00


Prvi i treći četvrtak svakog mjeseca radno vrijeme je: 12:00 - 20:00
Rad sa strankama: 12:00 - 20:00
Pauza: 16:00-16:30